Onderhoudswerkzaamheden woningen Woningbedrijf Koggenland – Aanbestedingsnieuws

Onderhoudswerkzaamheden woningen Woningbedrijf Koggenland

Woningbedrijf Koggenland in de gemeente Koggenland heeft in 2019 diverse stappen gezet in het professionaliseren van de interne organisatie. In haar ontwikkeling naar regisserend opdrachtgever wil het Woningbedrijf  haar prestaties op het vastgoedonderhoud in ketensamenwerking onderbrengen. De gemeente Koggenland is ontstaan op 1 januari 2007 door samenvoeging van de gemeenten Obdam en Wester-Koggenland. In 2006 besloten de gemeenten voor de fusiegemeente  de naam Koggenland aan te nemen.  Het Woningbedrijf Koggenland heeft als doel om met deze openbare aanbesteding een overeenkomst af te sluiten met één ketenpartner. Een partner die het onderhoud op basis van prestaties en prijzen(boek) gaat realiseren en samen met het Woningbedrijf invulling gaat geven aan de ambities. Het Woningbedrijf is onderdeel van de gemeente Koggenland. De afdeling Wonen en Ondernemen is verantwoordelijk voor het beheer van de woningportefeuille. Het Woningbedrijf heeft ruim 800 woningen in de diverse kernen van de gemeente Koggenland in eigendom en is verantwoordelijk voor het beheer. Het dagelijks (reparatie-, mutatie- en vraaggestuurd) onderhoud is momenteel via een raamovereenkomst uitbesteed aan één partij. Het periodiek en correctief onderhoud van cv- en mv- installaties is eveneens ondergebracht bij een andere gespecialiseerde partij. Dit laatste maakt geen deel uit van deze aanbesteding. Daarnaast zijn er diverse losse overeenkomsten met partijen ten aanzien van het onderhoud van liften, elektrische deuren, hydroforen en zonweringen. Ook hier geldt dat dit onderhoud geen deel uitmaakt van deze aanbesteding.

Het Woningbedrijf wenst het dagelijks onderhoud van het bouwkundige en installatietechnische deel van de vastgoedportefeuille op een gestructureerde wijze en met de gewenste kwaliteit optimaal te laten verzorgen door een professionele opdrachtnemer (ketenpartner), die hoogwaardige dienstverlening levert en de opdrachtgever ontzorgt.
Het Woningbedrijf zoekt een partner die aandacht heeft voor klanttevredenheid, verduurzaming (efficiënte verlaging energiebehoefte woningen) en kostenbewustzijn. De dienstverlening moet in het gehele werkgebied van de gemeente Koggenland geleverd kunnen worden. Bij het dagelijks onderhoud streven wij diverse doelen na (prestatie indicatoren) waaronder een hoge klanttevredenheid (een gemiddelde score van 8 uit 10), verlaging van de onderhoudskosten en verhoging van de kwaliteit. Het woningbedrijf  wil deze prestaties gaan meten en blijvend verbeteren. Dit kan het Woningbedrijf echter niet zelf en dus zoekt zij een (keten)partner die dit samen met het Woningbedrijf oppakt. Het Woningbedrijf verwacht van de opdrachtnemer dat zij flexibel en (pro)actief meebeweegt met deze ontwikkelrichting binnen het Woningbedrijf. Binnen zes maanden dient helder te zijn hoe invulling wordt gegeven aan de (ondertekende) overeenkomst en ambities. Het Woningbedrijf wil in samenspraak met de opdrachtnemer invulling geven aan haar ontwikkelopgave. Daarbij wordt in ieder geval vastgelegd hoe de resultaatafspraken en ambities worden behaald en gemonitord. Het Woningbedrijf verstaat het volgende onder ketensamenwerking: Wederzijdse partnerschap en samenwerking om op basis van vastgestelde prestaties en expertise, zoals verder beschreven in het programma van eisen.

De omvang van deze opdracht over de totale looptijd van maximaal vijf jaar (drie jaar initieel en twee verlengingen van ieder één jaar) bedraagt naar verwachting €4.000.000,-. Het genoemde bedrag is gebaseerd op een raming en daardoor indicatief; aan deze raming kunnen geen rechten ontleend worden. De beoogde startdatum van de overeenkomst is 1 juni 2022. Op de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden op basis van deze raamovereenkomst en hieruit voortkomende opdrachten zijn de uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) van toepassing. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die inschrijft met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 29 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/242547

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *