Onderhoud & Vervanging Openbare Verlichting Tiel – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud & Vervanging Openbare Verlichting Tiel

Foto: Google Streetview

De gemeente Tiel heeft een aanbesteding geplaatst voor het onderhoud aan haar openbare verlichting.  De werkzaamheden ‘Onderhoud & Vervanging Openbare Verlichting gemeente Tiel 2020-2024’ bestaan in hoofdzaak uit:

  • werkzaamheden voor het functioneel in stand houden van de OVL;
  • herstellen van storingen en defecten aan installaties OVL;
  • herstellen van schades door aanrijding en vandalisme aan installaties van de OVL;
  • uitvoeren groepsremplace OVL;
  • reinigen en conserveren lichtmasten;
  • schilderen van de lichtmasten;
  • verplaatsen, bijplaatsen en/of vervangen van lichtmasten en/of armaturen;
  • uitnemen en herplaatsen van lichtmasten t.b.v. evenementen, bouwwerkzaamheden en dergelijke;
  • rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
  • verwerken gegevens in een beheersysteem.

De planning van de aanbestedingsprocedure is als volgt:
23 december 2019 Publiceren aanbesteding
20 januari 2020 <14.00 uur Uiterste datum indienen van vragen
22 januari 2020 Publiceren Nota van Inlichtingen
3 februari 2020 Sluiting inschrijvingstermijn
< 14.00 uur
4 februari + 5 februari Interviews
6 februari 2020 – Beoordelen inschrijvingen, uitwerken interviews en
10 februari 2020 gunnings- en afwijzingsbrieven
10 februari 2020 Voorlopige gunning
Verificatiegesprek
2 maart 2020 Definitieve gunning

Met uitzondering van datum en tijdstip van het indienen van vragen en de inschrijvingen zijn de data indicatief. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de data te wijzigen, uiteraard met inachtneming van de minimumtermijnen die hoofdstuk 7 van het ARW 2016 voorschrijft.

Bron: Tenderned 23 december 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/183982

1 thought on “Onderhoud & Vervanging Openbare Verlichting Tiel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *