Onderhoud Sportlaan en omgeving Udenhout – Gemeente Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud Sportlaan en omgeving Udenhout – Gemeente Tilburg

Het uit te voeren onderhoud is gelegen in de nabijheid van of binnen de gemeentegrenzen van Tilburg, Sportlaan e.o. te Udenhout. Het betreft de straten ten zuiden van de Kreitenmolenstraat, ten oosten van de Zeshoevenstraat, ten westen van het sportpark/spoorlijn te Udenhout. Sportlaan, Essenlaan, Beukenlaan, Eikenlaan, Populierenlaan, Iepenlaan, Kastanjelaan,
Lindenlaan, Wilgenlaan en Wilgenpad.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Opruimingswerkzaamheden;
b. Grondwerkzaamheden;
c. Rioleringswerkzaamheden;
d. Verhardingswerkzaamheden;
e. Groenwerkzaamheden;
f. Aanpassen verlichting;
g. Het verrichten van bijkomende werkzaamheden;
h. Het onderhouden van de gemaakte werken.

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op ‘better performance’ om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede ‘better performance’ van de opdrachtnemer te komen. Na
oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van beoordelingsformulieren. Deze formulieren komen in een gesloten database en zijn alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van ‘better performance‘. Scores zullen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand. Het werk dient te starten op 3 april 2023 en dient uiterlijk 22 februari 2024 te worden opgeleverd.

Het betreft een Nationale aanbesteding volgens de niet-openbare procedure. De opdracht van het werk wordt gegund aan de gegadigde met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De economisch meest voordelige inschrijving wordt
vastgesteld op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BPKV). Hierbinnen zullen diverse kwaliteitscriteria (in de vorm van een plan van aanpak) (ca. 75%) en de prijs (ca. 25%) beoordeeld worden. Voor het onderdeel ‘prijs’ geldt tevens een
bodembedrag van €3.800.000,- én een plafondbedrag van €4.000.000,-. Deze criteria worden in de inschrijvingsleidraad verder uitgewerkt.

Bron: Tenderned donderdag 6 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275175

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *