Onderhoud materieel Senzer – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Onderhoud materieel Senzer

Foto: Pexels.com

Opdrachtgever is Werkbedrijf Atlant de Peel handelend onder de naam Senzer. De hoofdvestiging van Senzer is gevestigd te Helmond aan het Montgomeryplein 6. Drie organisaties – Werkplein Regio Helmond (een samenwerkingsverband van regionale sociale diensten van de gemeenten), Werkgeversplein Regio Helmond (initiatief van en voor werkgevers) en de Atlant Groep (arbeidsintegratie en sociale werkvoorziening) – zijn opgegaan in de organisatie Senzer. Deze organisatie is het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Als werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel voert Senzer de Participatiewet uit voor zeven gemeenten. Senzer bedient daarmee een regio met 250.000 inwoners. 

De opdracht bestaat uit het leveren van de dienst onderhoud materieel buiten de garantieperiode van de leverancier
die het materieel geleverd heeft. Opdrachtgever wenst door middel van deze aanbesteding per perceel één inschrijver te selecteren voor het onderhoud materieel. In het Programma van Eisen zijn de minimum eisen vastgelegd.

Het aantal percelen in deze aanbesteding is vier, te weten:
Perceel 1: maaimachines en kleine tractoren ≤ 5 jaar;
Perceel 2: grote tractoren en specifiek getrokken aanbouwwerktuigen;
Perceel 3: werktuigdrager ≤ 5 jaar met specifieke aanbouwwerktuigen;
Perceel 4: materieel > 5 jaar.
Inschrijvers mogen op alle percelen inschrijven.

De totale geraamde waarde van de raamovereenkomst perceel 1 is tussen de €75.000,- en €90.000,-, exclusief BTW.  De maximale waarde van de raamovereenkomst bedraag €150.000,- exclusief BTW.  Voor de percelen 2 en 3 gelden waarschijnlijk de zelfde bedragen, maar dit is niet zeker omdat EMC die de aanbesteding uitvoert voor de opdrachtgever een copy paste fout heeft gemaakt door alle percelen perceel 1 te noemen. Dat doen zij ook bij perceel 4 maar daar is de waarde anders. “De totale geraamde waarde van de raamovereenkomst perceel 1 (NDR lees 4) is tussen de €250.000,- en €350.000,-, exclusief BTW. De maximale waarde van de Raamovereenkomst bedraag €500.000,- exclusief BTW.  

In alle percelen geldt dat in het geval het maximum wordt bereikt vóór de einddatum van de raamovereenkomst de opdrachtgever zich het recht voor behoudt de raamovereenkomst te beëindigen en een nieuwe aanbesteding te starten.  Uiteraard voor zo ver dat we hier weer niet het slachtoffer zijn van copy paste blunders. Potentiële inschrijvers kunnen dit, en moeten dit natuurlijk navragen via de berichtenmodule van Tenderned.

Opdrachtgever wenst per perceel met één inschrijver een raamovereenkomst af te sluiten. De raamovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2022 en wordt aangegaan voor een periode van vier jaar. De raamovereenkomst kan door opdrachtgever eenmaal worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden voor een periode van twee jaar. Gekozen is voor een looptijd van maximaal 6 jaar. Motivatie hiervoor is de beperking van de administratie lasten in het kader van aanbestedingen die voor deze branche hoog zijn en de investeringen in kennis, kunde en speciale gereedschappen die door de branche gedaan dienen te worden.  De inschrijvingen worden, na beoordeling op de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen beoordeeld aan de hand
van het gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding. 

In het bestek is niet expliciet aangegeven of er een maximum aantal gegunde percelen per inschrijver is.  Men mag op alle percelen inschrijven en dus kan men alle percelen ook gegund krijgen is de visie van Aanbestedingsnieuws. Toch zagen wij liever dat dit wel werd aangegeven omdat de zin ” per perceel één opdrachtnemer” niet eenduidig genoeg is.

Bron: Tenderned donderdag 5 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235254;

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *