Onderhoud en beheer beveiligingsinstallaties Ede – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud en beheer beveiligingsinstallaties Ede

©zaz 2019

De werkzaamheden in deze aanbesteding van de gemeente Ede omvatten het op basis van een inspanningscontract uitvoeren van het installatietechnisch beheer en onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de gemeente Ede.
De overeengekomen dienstverlening omvat alle onderhoudsactiviteiten die noodzakelijk zijn om de
beveiligingsinstallaties in de gewenste staat te houden. Tevens bestaat de dienstverlening uit advisering en leveren van managementinformatie ten behoeve van het beheer van de beveiligingsinstallaties.
Meer specifiek omvat het onderhoud en beheer:
• Het uitvoeren van het Inspectief, Preventief, Planmatig en Correctief Onderhoud aan de beveiligingsinstallaties;
• Coördinatie van herstelwerkzaamheden aan de beveiligingsinstallaties en coördinatie van derden die niet vallen onder het preventieve onderhoud;
• Het leveren en bijhouden van een Master Logboek en Logboeken per locatie/adres betreffende storingen;
• Aanleveren input op Meerjaren onderhoudsplanningen;
• Aanleveren van managementrapportages;
• Bij vervangingsonderhoud advisering aangaande energiebesparende maatregelen en/of alternatieven;
• Uitvoeren van alle wettelijk noodzakelijke keuringen en het verstrekken en registreren van de bijbehorende certificaten en documenten;
• Actualiseren en aanvullen van Assetoverzicht bij onjuistheden van het aangeleverde bestand en wijziging van het bestand gedurende de overeenkomst;
• Actualiseren en aanvullen van het Activiteitenoverzicht indien deze onjuistheden bevat of bij wijzigende wetgeving of gebruiksomstandigheden;
• Proactieve advisering en actualisering van de overeenkomst bij wijzigende en gewijzigde regelgeving en bij wijzigende en gewijzigde Assetoverzichten;
• Gedelegeerd verantwoordelijk voor die installaties waarvoor de wetgever een Vakbekwaam Persoon (VP) of Voldoende Onderricht Persoon (VOP) vereist;
• Waarborgen dat functionaliteit en integraliteit van de verschillende installaties is geborgd.

Planmatige Onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden na 2025, kunnen onder anderen bij goed functioneren en een marktconforme aanbieding van de werkzaamheden, additioneel aan de opdrachtnemer worden gegund;

Bij de opstelling van de overeenkomst is ervan uitgegaan dat deze in eerste instantie alleen betrekking heeft op een bepaald aantal installaties van de opdrachtgever. Dit aantal kan in een later stadium worden gewijzigd met nieuwe assets in hetzelfde gebouw of het toevoegen van gebouwen van de opdrachtgever aan de overeenkomst. Tevens kunnen assets van in de overeenkomst opgenomen gebouwen, uit de overeenkomst worden verwijderd. Opdrachtgever heeft de intentie om met de als tweede geëindigde inschrijver een wachtkamerovereenkomst voor de duur van één jaar af te sluiten. De opdrachtgever wil een raamovereenkomst, verder te noemen dienstverleningsovereenkomst of DVO aangaan met één opdrachtnemer voor de duur van één  jaar, met een optionele verlenging van drie jaar, eventueel gevolgd door een verlenging van twee jaar.

Van de inschrijvers wordt verwacht/verlangd dat zij zich in kennis stellen van de lokale situatie / werkterrein van de opdracht.
Bezichtiging van de locaties(s) / het werkgebied vindt onder begeleiding van de opdrachtgever plaats en zal worden gehouden op de datum in de hierboven genoemde planning.
Het programma van de schouw is als volgt:
1. Ontvangst & toelichting Opdracht Locatie: Raadhuis, Bergstraat 4 te Ede
2. Rondgang door het Raadhuis Locatie: Raadhuis, Bergstraat 4 te Ede
3. Verplaatsing naar de Gemeentewerf* Locatie: Gemeentewerk, Asakkerweg 8 te Ede
4. Rondgang Gemeentewerf Locatie: Gemeentewerk, Asakkerweg 8 te Ede

*De gegadigden dienen voor eigen vervoer tussen de twee locaties te zorgen.
U mag hieraan met maximaal twee personen deelnemen. U dient uiterlijk twee werkdagen voor de schouw kenbaar te maken dat u deel wilt nemen aan deze schouw door een bericht te plaatsen op Tenderned. Gebruik hiervoor in het onderwerp de tekst “verzoek tot nadere schouw”. Vermeld in het bericht de namen van de personen die aanwezig zullen zijn bij de schouw en tevens de naam, het emailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon. Buiten deze georganiseerde schouw om is het niet toegestaan de locatie(s) op eigen gelegenheid te bezichtigen
Alleen vragen die tijdens de schouw op schrift worden gesteld worden opgenomen in een nota van inlichtingen. (hiervoor worden formulieren ter plaatse verstrekt)
Alle verdere vragen dienen schriftelijk te worden ingediend.
Mondelinge antwoorden, toezeggingen of nadere toelichtingen door of namens de opdrachtgever, tijdens deze aanbestedingsperiode en derhalve ook tijdens de schouw, hebben geen enkele rechtsgeldigheid.

Bron: Tenderned donderdag 13 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339280

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 14 juni 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *