Ondergrondse containers voor restafval en containerbehuizingen voor GFT-afval Geertruidenberg – Aanbestedingsnieuws

Ondergrondse containers voor restafval en containerbehuizingen voor GFT-afval Geertruidenberg

Foto: Pixabay.com

De gemeente Geertruidenberg is een gemeente in de regio WestBrabant en heeft ongeveer 21.500 inwoners. De gemeente bestaat uit de kernen Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk. De gemeente heeft het voornemen om de levering, plaatsing, onderhoud en reiniging van ondergrondse containers met toegangscontrole en volmeldsysteem voor de inzameling van restafval en containerbehuizingen met toegangscontrole voor de inzameling van GFT-afval aan te besteden. De opdrachtgever is voornemens om met één partij één overeenkomst af te sluiten. De eisen en wensen met betrekking tot de opdracht zijn omschreven in dit Programma van Eisen. Dit PvE is bedoeld om geïnteresseerde partijen de mogelijkheid te bieden op een goede wijze mee te dingen naar de gunning van de opdracht. De gemeente onderscheidt de volgende werkzaamheden:
1. Levering, plaatsing, onderhoud en reiniging van ondergrondse containers voor de inzameling van restafval. Deze opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

a. Levering 70 complete ondergrondse containers inclusief IRDC-systeem/ toegangscontrole en volmeldsysteem.
b. Levering toegangscontrole en volmeldsysteem voor 68 bestaande ondergrondse containers ter vervanging.
c. Inbouwen en gebruiksklaar maken toegangscontrole en volmeldsysteem in de 68 bestaande ondergrondse containers.
d. Verplaatsen 10 bestaande ondergrondse containers naar een andere locatie.
e. Levering en distributie 8.500 toegangspassen (ook te gebruiken voor containerbehuizingen voor GFT-afval) en koppelen aan containers.
f. Koppelen IRDC-systeem en volmeldsysteem aan dataserver gemeente.
g. Onderhoud en reiniging alle 68 huidige (vanaf 1 april 2022) en 70 nieuw aan te schaffen ondergrondse containers, toegangscontrole en volmeldsysteem.

2. Levering, plaatsing, onderhoud en reiniging van 50 containerbehuizingen voor de inzameling van GFT-afval in de hoogbouw. Deze opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

a. Levering containerbehuizingen inclusief toegangscontrole.
b. Plaatsing en gebruiksklaar opleveren containerbehuizingen.
c. Koppelen toegangspassen aan containerbehuizingen.
d. Onderhoud en reiniging containerbehuizingen.

De plaatsing van de containerbehuizingen voor inzameling van GFT-afval in de hoogbouw dient afgerond te zijn voor 24 juli 2021. De plaatsing van de 70 ondergrondse containers voor de inzameling van restafval vindt plaats in drie fasen met de volgende te verwachten aantallen:

Fase 1 kern Geertruidenberg 4e kwartaal 2021 aantal nieuwe15
Fase 2 kern Raamsdonkveer 1e kwartaal 2022 aantal nieuwe 45
Fase 3 kern Raamsdonk en buitengebied 2e kwartaal 2022 aantal nieuwe10

Het inbouwen en gebruiksklaar maken van de toegangscontrole en volmeldsysteem in de 68 bestaande ondergrondse containers loopt parallel aan het plaatsen van de containerbehuizingen voor GFT-afval. Dat betekent dat deze werkzaamheden zijn afgerond voor 24 juli 2021. Het verplaatsen van bestaande ondergrondse containers vindt plaats in de fase waarin in de betreffende kern de nieuwe containers worden geplaatst:
Fase 1 kern Geertruidenberg 4
e kwartaal 2021 aantal verplaatsen 5
Fase 2 kern Raamsdonkveer 1
e kwartaal 2022 aantal verplaatsen 5

De technische levensduur dient minimaal 15 jaar te bedragen voor de binnenbak, de veiligheidsvoorziening, het voetgangersplatform en de inwerpzuil, 5 jaar voor de toegangscontrole en IRDC en 30 jaar voor de buitenbak. Gedurende deze periode garandeert de inschrijver het normale gebruik van het product.

De vaste duur van de overeenkomst is vijf jaar en zal lopen van 1 juli 2021 t/m 30 juni 2026. Wanneer er geen sprake is van verlenging dan loopt deze overeenkomst van rechtswege af op 30 juni 2026. De overeenkomst kan na de vaste duur van vijf jaar, twee keer verlengd worden met een termijn van telkens twee jaar. Deze verlenging van de overeenkomst kan uitsluitend in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities plaats vinden. Verlenging van de overeenkomst
geschiedt automatisch en stilzwijgend. Indien de opdrachtgever aan het einde van de vaste of het verlengingsjaar niet wenst te verlengen kan hij de overeenkomst aangetekend schriftelijk opzeggen tot uiterlijk zes (6) maanden voor afloop van de lopende termijn. De overeenkomst eindigt van rechtswege automatisch na afloop van de volledige termijn inclusief verlengingen, dan wel eerder na tijdige opzegging van de opdrachtgever. Indien er gebruik wordt gemaakt van alle verlengingen is de einddatum van de overeenkomst van rechtswege 30 juni 2030.

Het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteit verhouding’, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gunningssystematiek ‘gunnen op waarde’ houdt in dat de inschrijver met de laagste fictieve inschrijfprijs de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft gedaan. Per kwalitatief subgunningscriterium kan door de inschrijver een fictieve korting worden behaald. De fictieve korting wordt in mindering gebracht op de totale inschrijfprijs. De inschrijvingen worden op de volgende gunningscriteria beoordeeld:
Prijs: Totale inschrijfprijs ondergrondse containers + containerbehuizingen (D + DD);
Kwaliteitscriterium 1 – praktijktoets ondergrondse container
Kwaliteitscriterium 2 – bewaking van kwaliteit van de dienstverlening ( plan van aanpak onderhoud en reiniging) 

Bron: Tenderned 29 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218204

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *