Oldambt houdt aanbesteding inzameling afval – Aanbestedingsnieuws

Oldambt houdt aanbesteding inzameling afval

De gemeente Oldambt heeft de inzameling en verwerking van verschillende afvalstromen in de markt gezet. De aanbesteding bestaat uit vijf percelen met daarin de verschillende fracties. De deadline voor de opdracht is (thans) 18 juli 2018.

De Looptijd van de opdracht in maanden is 60. Er is mogelijkheid tot éénzijdige verlenging van 2-maal 2 jaar.  Aan de opdracht zitten Social Return eisen verbonden. De invulling van Social Return kan op verschillende manieren plaatsvinden.

Oldambt heeft voor deze overeenkomst gekozen voor het uitvragen van (creatieve en innovatieve) ideeën bij de inschrijver, die tevens goed realiseerbaar zijn. Inschrijver levert een concreet en realistisch voorstel bij zijn inschrijving, waarbij 2% van de opdrachtsom excl. btw moet worden ingezet voor SROI.

Bron: Duurzaam Amsterdam

Die vijf percelen zijn:

 1. Inzameling PMD, restafval en gft-afval, dit betreffen:
  a. minicontainers GFT (1 maal per twee weken), restafval (1 maal per vier weken) en PMD (1 maal per drie weken)
  b. PMD uit verzamelcontainers
  c. restafval uit verzamelcontainers
 2. Transport/verwerking/vermarkting PMD;
 3. Afvoer en verwerking afvalstromen vanaf het afvalbrengstation;
 4. Inzameling en verwerking klein chemisch afval (kca);
 5. Inzameling en verwerking glas en inzameling textiel

Voor perceel 1 geldt dat sprake is van een hoge mate van samenhang tussen de in dit perceel opgenomen werkzaamheden, met name op logistiek gebied. Ook wordt door het samenbrengen van de inzamelingswerkzaamheden voor elk van de drie afvalfracties die aan huis worden ingezameld, gewaarborgd dat ook voor inwoners een overzichtelijk inzamelschema wordt gehanteerd.

Zie voor meer informatie aanbestedingskalender:

https://aanbestedingskalender.nl/aankondigingen/detail/8233261-gemeente-oldambt-europees-openbare-aanbesteding-inzameling-en-verwerking-afvalstromen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *