Objectbeveiliging Assen – Aanbestedingsnieuws

Objectbeveiliging Assen

Foto: © Gemeente Assen

De gemeente Assen beheert 47 panden die in aanmerking komen voor diverse vormen van objectbeveiliging. Op dit moment heeft de gemeente de volgende uitvoerende beveiligingsdiensten onder gebracht bij een contractant:
1. Objectbeveiliging (13 objecten)
2. Alarmopvolging (43 objecten)
3. Evenementen- en toezichttaken (op regiebasis)
Het hosten van de meldkamer en de bijbehorende signalerende functies zijn op dit moment ondergebracht bij een derde partij. Deze derde partij ontvangt de eerste melding en schakelt dit door naar de contractant.

De gemeente wil een efficiëntieslag te maken in de beveiligingsdienstverlening. Om deze reden wenst de gemeente de hosting en diensten van de meldkamer onder te brengen bij inschrijver. Dit betekent dat de volgende diensten onderdeel zijn van de scope:

1. Objectbeveiliging (13 objecten)
2. Alarmopvolging (43 objecten)
3. Hosten van de meldkamer
4. Evenementen-toezichttaken (op regiebasis)

De objectbeveiliging bestaat uit het handhaven van toezicht op de veiligheid in en om gemeentelijke objecten, het verlenen van assistentie bij calamiteiten en onregelmatigheden en het bedienen van beveiligings- en veiligheidssystemen (safety & security). Onderdeel hiervan is:
Openronde
Brand- en sluitronde
Externe controleronde

Inschrijver dient alarmopvolging te verzorgen voor alle 45 panden die onderdeel zijn van de scope. Dit
omvat de volgende onderdelen:
Opvolgen alarmering
Signaleren en handelen volgens protocol
Afmelden en registreren van de melding

De gemeente wenst de hosting en uitvoering van de meldkamer onder te brengen bij inschrijver. De gemeente bezit zelf geen fysieke meldkamer die bemand hoeft te worden, wat betekent dat inschrijver in de gelegenheid wordt gesteld om deze naar eigen voorkeur (wel binnen de gestelde kaders) in te richten. Onder de meldkamerdiensten verstaat de gemeente:
Bewaken alarmverbindingen, storing- en servicemeldingen
Verificatie en opvolging inbraak-en/of brandmeldingen

Er vinden regelmatig evenementen plaats in de gemeente Assen waarbij aanvullende beveiliging gewenst is. De gemeente zal deze middels een nadere (maatwerk)opdracht uitvragen bij inschrijver, aangezien het hier veelal gaat om werk dat niet vooraf te specificeren is. Te verwachten dienstverlening is onder andere:
Toezichthoudende diensten
Persoonsbeveiliging

Met deze aanbesteding wenst de gemeente één partij te contracteren conform de wensen en eisen.  De gemeente heeft het voornemen een raamovereenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor een periode van twee jaar, ingaande op 1 december 2021. De overeenkomst kan voor een periode van een jaar verlengd worden. De inschrijver heeft de mogelijkheid om de panden op eigen gelegenheid extern te schouwen, op basis van de gegevens in de objectlijst.

Bron: Tenderned 11 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229992

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *