Noordzeehaven van Vlaanderen wil spoor installeren – Aanbestedingsnieuws

Noordzeehaven van Vlaanderen wil spoor installeren

Tot onze verbazing is een beoogde overeenkomst onder Belgisch Recht op TenderNed gepubliceerd voor de aanleg van spoor en omliggende infrastructuur. De aanbesteding is geplaatst door NorthSea Port of Flanders.

Deze opdracht betreft de aanleg van de spoorzate ringspoor Kuizendok (ongeveer 1 km) en omliggende infrastructuur en omvat in hoofdzaak:

o Alle metingen en voorbereidende werken om de bouwwerken op de voorziene plaats mogelijk te maken

Foto: Pixabay.com

o Het opbreken en verwijderen van bestaande begroeiingen, wegen en verhardingen

o Het aanbrengen van tijdelijke wegsignalisatie o Alle grondwerken zowel in uitgraving als in ophoging, met inbegrip van nivellering en verdichting, indien nodig met bemaling o Aanleg van funderingen voor fietspaden, wegen en spoorzate

o Aanleg van bitumineuze verhardingen voor fietspaden en wegen o verplaatsing van grachten

o aanleg van grindkoffer langsheen spoorzate

o Aanleg van lijnvormige elementen o Leveren en plaatsen van kleine kunstwerken: kopmuren, uitstroomconstructie

o Signalisatie, markeringen en wegbebakening o Bouwen van een tunnelconstructie onder een nog aan te leggen spoor

Bron: Tenderned 21 april 2023

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/295784/publicatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *