Noord-Holland gunt gebiedscontract wegonderhoud IJmond aan BAM – Aanbestedingsnieuws

Noord-Holland gunt gebiedscontract wegonderhoud IJmond aan BAM

De provincie Noord-Holland heeft het gebiedscontract Zuid-Kennemerland IJmond gegund aan de combinatie BAM Infra en Krinkels. BAM Infra en Krinkels richten zich in dit gebiedscontract op het onderhoud van de weginfrastructuur, maar ook civieltechnische kunstwerken (Red AN, sluizen e.d!) groenzones, technische installaties en gebouwen en terreinen.

Het contract heeft een looptijd van tien jaar plus drie maanden en start per 24 november 2017. Het gebied strekt zich uit van Zandvoort en Haarlem in het zuiden tot Castricum in het noorden en bevat meerdere N-wegen, twee hoogwaardige openbaar-vervoerbanen en een fietspad in de duinen bij Zandvoort. Een groot deel van het gebied bestaat uit duin- en natuurgebied. Hierdoor hecht de provincie grote waarde aan het vergroten van de biodiversiteit gedurende de contractperiode.

De werkzaamheden houden onder andere in het uitvoeren van

©BAM, 2017

sfaltonderhoud, het maaien en onderhouden van de bermen langs de wegen en het onderhouden van de kunstwerken, openbare verlichting en verkeersmanagementsystemen. Ook zijn we verantwoordelijk voor incidentmanagement, gladheidsbestrijding en de bestrijding van ziekten en plagen onder de aanwezige beplanting.

Voor BAM Infra en Krinkels is dit gebiedscontract de tweede succesvolle inschrijving in Noord-Holland. Bam en Krinkels zijn naar eigen zeggen ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebied Midden-Noord in Noord-Holland; West-Friesland en Alkmaar en omstreken.

De provincie Noord-Holland is bezig met een transitie om zich te ontwikkelen van een activiteit gestuurde organisatie, naar een organisatie waarbij steeds meer de rol van regisseur wordt gekozen. Het beheer en onderhoud wordt effectiever en efficiënter uitgevoerd door marktpartijen het werk op tactisch en operationeel niveau te laten uitvoeren.

De provincie Noord-Holland heeft met dit gebiedscontract ingezet op innovatief en duurzaam onderhoud van de weginfrastructuur, civieltechnische kunstwerken, groenzones, technische installaties en gebouwen en terreinen.

Ton Buijink, Directeur Asset Management bij BAM Infra:

‘De combinatie bestaat uit twee ervaren organisaties die over de juiste mensen en expertise beschikken om het asset management professioneel uit te voeren. Transparantie en het creëren van begrip, respect en vertrouwen zijn de succesfactoren voor een duurzame samenwerking met de provincie Noord-Holland. Wij stellen alles in het werk om deze nieuwe manier van samenwerken tot een succes te maken.’

Karim Weiss, Operationeel Directeur Krinkels:

‘Allereerst zijn we heel trots dat de provincie Noord-Holland wederom ons deze mooie opdracht heeft gegund. Het afgelopen jaar hebben wij als combinatie niet stil gestaan en veel tijd in elkaar geïnvesteerd. Oog voor elkaar hebben en zorgen dat we elkaars belangen begrijpen. Alleen ga je soms sneller maar samen kom je verder! Ook binnen dit contract zullen wij onze aandacht richten op zowel de sociale als de technologische innovatie en daar hebben wij onze ketenpartners hard bij nodig. Al met al een hele uitdaging die wij als combinatie aandurven om samen met de provincie Noord-Holland tot het gewenste succes te komen.’

Bron: BAM, 16 november 2017

 

Zie eerder over het tweede gebiedscontract, rond Alkmaar:

“Het is het tweede gebiedscontract in een serie van zes die de provincie afsluit. Chris de Vries, directeur Beheer en Uitvoering van de provincie: ´It takes two to tango´ is het credo van de aanbieding van de combinatie BAM, ENGIE Services en Krinkels.”

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kennispartners/bam-infra/effectieve-krachtenbundeling-it-takes-two-to.9556125.lynkx

1 thought on “Noord-Holland gunt gebiedscontract wegonderhoud IJmond aan BAM

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *