Nijmegen hakt drastisch in zorgleveranciers na aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Nijmegen hakt drastisch in zorgleveranciers na aanbesteding

Het college van Nijmegen is bij monde van wethouder Frings (Groenlinks) bijzonder teleurgesteld in de reacties op een aanbesteding voor de WMO. Volgens de wethouder heeft een aanzienlijk aantal aanbieders zich slecht gepresenteerd. Van de huidige 200 aanbieders hebben er maar 120 zich ingeschreven en is er aan slechts 58 bedrijven een opdracht gegund.

Dat bericht de lokale omroep RN7. De wethouder is vooral teleurgesteld in het opgeven van ondernemers. “Ik had verwacht dat aanbieders hun stinkende best zouden doen. Dat is me tegengevallen.”, die in dezelfde raadsvergadering heeft laten weten dat er van de 13.000 cliënten 500 zijn die voor dezelfde zorg van aanbieder moeten wisselen.

De wethouder brengt het, alsof het uit de lucht is komen vallen dat er zo weinig ondernemers hebben gereageerd op de opdracht. Dat was echter wel degelijk ook de bedoeling. Eerder berichtte het inkoopbureau al op 2 november dat dit ook de opzet was van de inkoop. Er was namelijk een “Wens tot meer partnership met minder zorgaanbieders”. Volgens het inkoopbureau is er nog genoeg keus. Aanbestedingsnieuws citeert uit het persbericht van het inkoopbureau:

Regio Nijmegen sluit nieuwe zorgcontracten af met een strenge selectie op kwaliteit

De Regio Nijmegen, bestaande uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen, sluit 1 januari nieuwe contracten af met zorgaanbieders voor minimaal drie jaar. De voorlopige gunning telt 58 aanbieders van zorg in natura: ambulante diensten in de Wmo en Jeugdhulp. 125 organisaties hadden zich voor de aanbesteding ingeschreven, bij de selectie stond voor de Regio Nijmegen kwaliteit voorop.  Voor de inwoner is er met 58 aanbieders nog wel keuzevrijheid van zorgaanbieder. Inwoners die zorg krijgen van een organisatie met een aflopend contract, maken hun traject in principe nog af bij de huidige zorgaanbieder.

Wens tot meer partnership met minder zorgaanbieders

Sinds de decentralisatie in 2015 had de regio te maken met een grote hoeveelheid gecontracteerde zorgaanbieders in de Regio Nijmegen. Vanwege de grote hoeveelheid partijen kan er niet goed recht worden gedaan aan het model van partnership: het zijn teveel zorgaanbieders om allemaal nauw contact mee te houden voor de gemeenten. Daardoor is het moeilijk om zicht te krijgen op de kwaliteit van de zorg bij al die aanbieders. Anderzijds zijn de kosten van zorg afgelopen jaren ook enorm gestegen, de gemeenten hebben geconstateerd dat het grote aanbod aan aanbieders de vraag ook heeft doen toenemen omdat zorgaanbieders ook zelf op zoek gegaan naar cliënten. De vermindering van aanbieders was wenselijk: de gemeenten krijgen meer contact en kunnen dan meer sturen op goed onderlinge samenwerking en het bereiken van de doelen (1 gezin-1 plan, zelfregie, participatie, perspectief en samenhang in de zorg). Deze beweging vindt op meerdere plaatsen in het land plaats. Sommige gemeenten beperken zich tot een aantal hoofdaannemers en een aantal onderaannemers, de regio Nijmegen heeft gekozen voor selectie op kwaliteit en heeft vooraf geen aantal aanbieders bepaald.

Zie verder :

https://rn7.nl/nieuws/frings-aanbesteding-wmo-zorgvuldig-teleurgesteld-in-aanbieders

Persbericht: Meer partnership met minder partijen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *