Nieuwe trekkenwand wordt niet aanbesteed door Heiloo – Aanbestedingsnieuws

Nieuwe trekkenwand wordt niet aanbesteed door Heiloo

Laatst geupdate op april 21, 2017 door redactie

Theater de Beun in Heiloo wil een nieuwe trekkenwand, de wand waar het theaterdoek aan hangt. Met de wand worden ook decor, licht- en geluidsapparatuur, en rekwisieten gehesen. De huidige installatie voldoet niet aan de veiligheidseisen. Er is een investering van €260.000 euro mee gemoeid. Dat bedrag is door de gemeenteraad gereserveerd voor de opdracht. Toch wordt de opdracht niet aanbesteed, maar meervoudig onderhands gegund.

Omdat de geraamde kosten van het doek lager liggen (€155.000) dan het gereserveerde bedrag, valt het volgens de wethouder Fred Dellemijn, van de lokale partij Heiloo 2000, onder de Europese drempelwaarde.

Bron: Theater de Beun

De installatie voldoet volgens het theater niet meer aan de veiligheidseisen van dit moment. En dan met name aan de eisen die benodigd zijn voor het waarborgen van de veiligheid met betrekking tot het hijsen boven personen. Er is ook een hoog risico op bedrijfsongevallen. De werkzaamheden aan de trekkenwand staan voorlopig gepland tussen 10 juli en 1 september.

Zo wordt momenteel in kaart gebracht of de dakconstructie en kapbelasting van het theater nog voldoende zijn om een nieuwe, gemoderniseerde trekkenwand te dragen. De eerste uitkomsten laten zien dat er mogelijkerwijs een beperkte aanpassing van de draagconstructie noodzakelijk is. Hierdoor nemen voornoemde kosten mogelijk nog toe, waardoor een inkoopnadeel ontstaat. De organisatie verwacht tegelijk ook een inkoopvoordeel te kunnen behalen bij een aanbesteding.

Een en ander geschiedt in nauwe samenspraak met de BUCH inkoopafdeling/Stichting Rijk,  zo berichtte het raadsvoorstel, dat als hamerstuk is aangenomen.

Ook Alphen aan den Rijn heeft net een nieuwe trekkenwand nodig. Uit een recente keuring van het Liftinstituut blijkt dat groot onderhoud nodig is voor de toneelhijsinstallatie (de zogenaamde “trekkenwand”). Deze voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en de huidige stand van de techniek en moet gereviseerd worden. De geraamde waarde van een trekkenwand voor Theater Castellum is €850.000

Theater Agora in Lelystad heeft eveneens een nieuwe trekkenwand nodig.

Op de toezegging aan de raad dat zou worden gecontroleerd of de opdracht Europees werd aanbesteed, antwoordt wethouder Fred Dellemijn bij de stukken van 20 april:

Het aanbrengen van een trekkenwand kwalificeert volgens het aanbestedingsbeleid als een levering. De drempelwaarde voor een Europese aanbesteding van leveringen is vastgesteld op € 209.000,- exclusief btw / € 253.000,- inclusief btw voor sec de uitvraag naar de markt (dus exclusief eventuele aanvullende kosten zoals voorbereidingskosten van constructeur, adviseur, projectbegeleiding en dergelijke). Echter, zowel de kosten voor de trekkenwand als de aanvullende kosten moeten door het vastgestelde maximale budget van € 260.000,- worden gedekt. Bovendien zijn de kosten voor enkel de trekkenwand in een eerder stadium al geraamd op € 155.000,- exclusief btw. Het bedrag dat zal worden aangewend voor de trekkenwand zal dus te allen tijde minder zijn dan de drempelwaarde voor een levering. Het is daarom niet noodzakelijk om een Europese aanbestedingsprocedure te doorlopen. In samenspraak met de collega’s van de BUCH inkoopafdeling/Stichting Rijk is inmiddels een uitvraag en programma van eisen opgesteld, die zeer binnenkort in de markt zal worden gezet.

Bron: Raadsvoorstel Trekkenwand dd. 3 april 2017 en Toezeggingenlijst  Cie MZ 20 april,
Zie ook: De Uitkijkpost, Beat FM en Theater De Beun

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *