Nieuwe Kuip moet met social return door MKB gebouwd worden

Uit een intentieovereenkomst die 4 april naar de Rotterdamse gemeenteraad is gestuurd, blijkt dat de aanbesteding van de Nieuwe Kuip en de daarbij gepaard gaande gebiedsontwikkeling, zich vooral zal richten op SROI, (social return of investment). Met de opdracht moeten 1500 banen worden gecreëerd. Feyenoord wil ook graag het MKB in Rotterdam een belangrijke rol geven in de gebiedsontwikkeling.

Feyenoord realiseert zich dat er, en met name in Rotterdam-Zuid, veel mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wonen. Zij zijn vaak laag opgeleid of ongeschoold en hebben geen werk. Feyenoord wil daarom via een sociale paragraaf in de aanbesteding voor de bouw en deelname/vestiging in de exploitatiefase juist deze groep baankansen bieden.

Informatiebijeenkomst

Afgelopen 8 mei was er een besloten bijeenkomst waarop de plannen aan de markt werden toegelicht. Het persbericht van de gemeente van april is nadien mysterieus verdwenen.  Wel is er nu de tender, waar we in april naarstig maar vergeefs naar op zoek waren:
“Voor het contracteren van een opdrachtnemer voor de bouw start een aanbesteding met dialoogrondes. Het traject begint met een informatiebijeenkomst. Stadion Feijenoord nodigt bouwbedrijven uit voor deze bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over Feyenoord City, het stadion en de beoogde aanpak van de aanbesteding”, zo vermeldt de Tender.

De informatiebijeenkomst is dus reuze belangrijk en dat wil je van de daken schreeuwen. Behalve als je niet wil dat andere opdrachtgevers zich melden. Van wanneer was die publicatie op Negometrix? Nou dat is het hele aardige, in tegenstelling tot TenderNed registreert Negometrix geen data van uploaden. Wel zeker is dat de google cache dateert van 13 mei 2018, vijf dagen na de bijeenkomst dus. Was er überhaupt wel iemand op die bijeenkomst dan?

De NOS bericht erover op 9 mei: “Volgens een woordvoerder van Feyenoord City hebben zich twintig bedrijven aangemeld, uit binnen- en buitenland. “Dat is boven verwachting”, laat hij weten.” Verder weet de NOS dat de BAM (surprise surprise) zich heeft gemeld. BAM zou ook al voor €200 miljoen de huidige Kuip vernieuwen. BAM claimde uiteindelijk 5 ton omdat het project niet doorging. Het AD weet daar nog aan toe te voegen dat ook Dura Vermeer en J.P. van Eesteren, Heerema Fabrication Group, Hollandia Infra, Bayards Aluminium Constructors, Ballast Nedam en ingenieursbureau KCI geïnteresseerd zijn. Kortom, heel Rotterdam was uitgelopen.

Planning

De aanbesteding voor de bouw van het Feyenoord-stadion gaat na de zomer van start met de eerste dialoogrondes. In individuele gesprekken worden geïnteresseerde aannemers nader geïnformeerd over de plannen en gepolst over hun eigen ideeën over het project. “De procedure wordt rond de zomer van 2019 afgesloten met het ondertekenen van het contract met de meest geschikte aannemer.” Volgens de meer gedetailleerde planning die Feyenoord City gepubliceerd heeft, valt de gunningsbeslissing al aanzienlijk eerder, medio juni 2018. Van dialoogrondes is ook niet veel te zien in deze planning. 

De bijbehorende publicatie staat, zoals gezegd, = inmiddels op Negometrix en ook alleen daar, niet ook op TenderNed. In april was deze hier niet te vinden. De inkopende organisatie is niet de gemeente Rotterdam maar een bedrijf genaamd Nieuw Stadion B.V, KvK: 69886377 adres Zandvlietplein 1, dat is dus het adres van de Kuip. Er is 1 persoon werkzaam volgens de KvK. Apart want je zou toch verwachten dat met de bouw van zo’n stadion vele miljoenen gepaard gaan en een gemeente dat Europees moet aanbesteden. Zoals ook niet is gebeurd in Gent, waar zo veel ophef over is.

Volgens de toelichting bij dit document is de selectiefase van 16 jun 2018 14:00 — 16 jul 2018 14:00

Hoe verhoudt Feyenoord City zich tot Nieuw Stadion BV? Hoe is Nieuw Stadion BV ooit aan die klus, het plaatsen van de tender, gekomen? Hoe kan Rotterdam volstaan met een onderhandse concurrentiegerichte dialoog, zonder publicatie op TED en TenderNed?  Omdat het niet Rotterdam is die dat inkoopt maar de speciaal door Rotterdam voor dit doeleinde opgerichte b.v, een aanbestedings-b.v? Aanbestedingsnieuws is wat meer onderzoek gaan doen naar hoe dat dan precies zit met Nieuw Stadion BV. We vonden het volgende organigram en toelichting:

In het kader van de wens om een nieuw stadion te ontwikkelen, heeft Feyenoord (Stadion en BVO) zich gebogen over de samenwerking tussen Stadion NV/Nieuw Stadion en de BVO. De samenwerking tussen Stadion NV en BVO krijgt vorm in een Service VOF. Via de Service VOF gaan beide partijen (veelal commerciële) activiteiten voor rekening en risico van de nieuwe stadion BV uitvoeren. Om de risico’s zoveel mogelijk in te perken, zullen Nieuw Stadion en de BVO elk een nieuwe dochtervennootschap (BV) oprichten die als vennoot in de Service VOF optreedt.

Feyenoord City geeft ook nog een apart inkijkje waarom het BAMplan voor vernieuwbouw niet geslaagd is:

Bij vernieuwbouw zou De Kuip tijdens de werkzaamheden in gebruik moeten blijven, onder meer voor wedstrijden. Dit levert extra veiligheidsrisico’s op, die zelfs met extra – dure – maatregelen niet geheel weg te nemen zijn. Dit verhoogt de stichtingskosten naar schatting met 10 tot 15 miljoen euro. Deze kosten waren in geen van de plannen volledig opgenomen.

Vernieuwbouw heeft tijdens de werkzaamheden ook een negatief effect op de exploitatie. Daardoor zou Feyenoord – afhankelijk van de duur en fasering van de vernieuwbouw – naar schatting 20 tot 40 miljoen euro aan omzet mislopen. Dat brengt de continuïteit van Feyenoord in direct gevaar. Het houdt namelijk in dat het spelersbudget voor een aantal jaren op een lager niveau zou uitkomen. Het is een reële verwachting dat Feyenoord zich daardoor tijdens die verbouwperiode niet kan handhaven in de top van de eredivisie.

Dat stukje over de 10 tot 15 miljoen die niet is meegerekend, dat kan later nogal eens interessant uitpakken als de kosten voor nieuwbouw hoger uit blijken te vallen. n andere voorzienende handelingen kan je dus ook maar vast beter beroep aantekenen bij de voorzieningenrechter, het schema geeft wel een aardige indicatie over de alcateltermijn.

 

Afbeelding Links: Alle aanbestedende diensten met nieuw in de titel d.d. 22 mei 2018 

 

Zie eerder:

Aanbesteding nieuwe Kuip Feyenoord in de planning

Bij Pianoo:

https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden-inkoopopdracht/aanbestedingsplicht

en ook N. Uenk:

http://www.pprc.eu/wp-content/uploads/Wanneer-moet-een-publiekrechtelijke-instelling-aanbesteden.pdf

m.n. de passage dat het begrip publieke dienst functioneel moet worden uitgelegd `Dit om tevoorkomen dat (overheids)organisaties zó worden opgericht, dat ze in letterlijke zin geen publiekrechtelijke instelling zijn en onder de Aanbestedingswet uit kunnen komen. `

en

https://www.feyenoord-city.nl/wp-content/uploads/2017/04/16_Organogram.pdf

 

redactie Auteur

Geef een reactie