Nieuwbouw Zeister Vrije School Renesselaan Zeist – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Zeister Vrije School Renesselaan Zeist

Impressie: © Stichting Vrije Scholen Midden Nederland

De 3e Vrije School aan de Renesselaan wordt een gebouw voor negen groepen inclusief BSO met een totaal oppervlak van ca 1.600 m2 bvo. Het gebouw dient constructief rekening te houden met een toekomstige uitbreiding van een klaslokaal. De aanbestedende dienst is de Stichting Vrije Scholen Midden Nederland, gevestigd te Bussum.
De aanbestedende dienst conformeert zich aan het klimaatakkoord. Het doel van het klimaatakkoord is een vermindering van de CO2-uitstoot van 55% in 2030. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn, en tevens moeten nieuwe gebouwen onafhankelijk zijn van aardgas. Voor nieuwbouw wordt gesteld dat energieneutraal de norm is. De opdrachtgever zijn voornemens een duurzaam gebouw te realiseren. Een partij die met de opdrachtgever meedenkt en hier tijdens de doorontwikkeling en realisatie aandacht aan besteed is een voorwaarde.

De Opdrachtgever is op zoek naar een partij, die in staat is om op basis van de PvE’s en het VO+ de nieuwbouw van de Zeister Vrije School Renesselaan turnkey door te ontwikkelen en te realiseren. Het Werk, waarbij opdrachtnemer het volledige ontwerp- en uitvoeringsrisico op zich neemt, bestaat daarmee uit:

  • Doorontwikkeling DO tot Uitvoeringsgereed Ontwerp;
  • Aanvraag benodigde vergunningen conform Omgevingswet;
  • Aanvragen van eventueel verder benodigde vergunningen, ontheffingen, meldingen etc.;
  • Het uitvoeren van de realisatiewerkzaamheden en de oplevering van het Project;
  • Verzorgen van een service en onderhoudsperiode van 12 maanden na oplevering, inclusief monitoring.
  • Het onderhouden van het werk gedurende 20 jaar;
  • Het garanderen van energievolumes cq. –kosten t.b.v. de gebouw gebonden energie gedurende 20 jaar.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding Mededingingsprocedure met onderhandeling. Het doel van de selectiefase is het selecteren van maximaal vijf kandidaat-inschrijvers die vervolgens worden uitgenodigd voor de eerste Inschrijving. Na de Eerste Inschrijving worden maximaal drie kandidaat-inschrijvers uitgenodigd voor de dialoog-/ onderhandelingsronden en deze drie partijen doen een definitieve inschrijving voor het Engineeren, Realiseren, Onderhouden van de nieuwbouw Vrije School Renesselaan en het garanderen van Energievolumes voor de gebouwgebonden energie.

Bron: Tenderned vrijdag 21 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/340213

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 24 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *