Nieuwbouw stallingsloods vliegbasis Volkel – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw stallingsloods vliegbasis Volkel

Foto: www.pexels.com

Op Vlb. Volkel worden de vliegoperaties van de F-16 squadrons ondersteund door het 640 Sq. Binnen dit squadron is de luchtverkeersleiding verantwoordelijk voor het veilig afhandelen van uitgaand en inkomend vliegverkeer en de bijbehorende
veiligheidsvoorzieningen. Hiertoe behoort ook het materieel om zowel start/landingsbanen als de vliegtuigen zelf sneeuw- en ijsvrij te houden. Dit materieel wordt tot dusver gestald in oude loodsen die niet meer in staat zijn het materieel afdoende te beschermen tegen weersinvloeden. Daarom dient een nieuwe stallingsloods te worden gerealiseerd.

De opdracht in deze aanbesteding luidt dan ook, het realiseren van een stallingsloods voor: 

o 2 baanveegauto’s / 3,1 x 8,2 x 2,5
o 1 acetaatsproeier / 3,2 x 11 x 2,5
o 1 formitaatstrooier / 2,7 x 10,5 x 3,5 exclusief neerklapbare valbescherming
o 2 sneeuwploegen / 6,25 x 2,1 x 1,8
o 2 rolbezems / 3,2 x 2,3 x 1
o 1 sneeuwfrees / 2,6 x 5,5 x 2,5
o 1 10 tonner / 3,2 x 10,5 x 3,4
o 1 wiellaadschop of vorkheftruck
o 1 Safeway tank / 40 m3
o Safeway opslag vaste vorm

De vrije hoogte dient minimaal 4,5 m. te zijn over het gehele oppervlak. In de opslagruimte van Saveway dient een hijsvoorziening met een max. hijsvermogen van 1000 kg. te worden gerealiseerd. De realisatie is inclusief  de aanleg van ondergrondse infrastructuur (gas, water, elektra, telefoon en data). De oppervlakte is circa 1050 m2 bvo.

De aanbesteding verloopt volgens de nationale openbare procedure uit hoofdstuk 2 van het ARW 2016. Het doel van de aanbestedingsprocedure is om te komen tot één winnende inschrijver waarmee een basisovereenkomst gesloten kan worden voor de opdracht “ P-2103298| Nieuwbouw LVL stallingsloods te vliegbasis Volkel”.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor een bezoek aan de locatie door uiterlijk voor woensdag 1 september 13:00 uur een bericht te sturen via de berichtenmodule van TenderNed. In het bericht dienen van de personen die namens de onderneming het bezoek aan de locatie zullen bijwonen de volgende gegevens te worden opgenomen:
-Bedrijfsnaam;
-Voor-en achternaam conform identiteitsbewijs (ID)
-Geboortedatum;
-Geboorteplaats;
-ID-type en -nummer
Per onderneming mogen maximaal 2 personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te kunnen legitimeren met het opgegeven ID. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan.

Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de laagste prijs. Het gaat hier namelijk om een zeer simpel project. Er is een vraagspecificatie waarin het grootste gedeelte is uitgeschreven inclusief de verwachte kwaliteitseisen, de inhoud en de omvang van de opdracht. De keuze voor de toepassing van het criterium beste prijs-kwaliteitsverhouding zal in dit geval ondoelmatig zijn, omdat er in dit geval geen sprake is van een zodanige ruimte, gecreëerd voor marktpartijen om innovatieve en duurzame oplossingen aan te bieden. Het is geen complexe opdracht. Het gaat om de bouw van een simpele loods die bestaat uit 3 gescheiden ruimtes met een eenvoudige verschijning, een “rechthoekig blok”, waarmee het werkzaamheden betreft die veel bouwbedrijven zouden moeten kunnen uitvoeren. 

Bron: Tenderned maandag 12 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232960

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *