Nieuwbouw sporthal Claudius Civilislaan Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Nieuwbouw sporthal Claudius Civilislaan Vlaardingen

Impressie: © Gemeente Vlaardingen

Het project in deze aanbesteding betreft de nieuwbouw van een Sporthal in de Westwijk in Vlaardingen. Het gebouw, met een bruto vloeroppervlakte van circa 2970 m2 , gaat onderdak bieden aan de volgende gebruikers:
• Het College VOS, school voor voortgezet onderwijs.
• Hand- en Korfbalvereniging, S.C.Twist.
• Team Sport van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Vlaardingen.
De voorziene bouwlocatie is globaal gelegen langs de Claudius Civiluslaan tussen het College VOS en het clubhuis van S.C. Twist, ter hoogte van de bestaande sportzaal. Op de bedoelde locatie dient de bestaande sportzaal te worden gesloopt en een nieuwe sporthal te worden gebouwd. Het huidige clubhuis van S.C. Twist dient grotendeels te worden gesloopt en te worden
opgenomen in de nieuwbouw. Aanvang opdracht januari 2022. Het gebouw dient in september 2022 te worden opgeleverd.

Met de geselecteerde inschrijver wordt een contract afgesloten conform UAV 2012 op basis Van een STABU bestek met tekeningen en waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) van toepassing zijn. Het project omvat het totaal aan bouwkundige werken en gebouw-gebonden installaties.
De bouwkundige werken omvatten alle bouwkundige werkzaamheden, materialen en vaste inrichting. De terreinwerkzaamheden (aanleg parkeerplaats) maken ook deel uit van de bouwkundige werken. De losse inrichting zoals meubels, computerapparatuur en sportinrichting valt buiten de aanbesteding. Tot de gebouw-gebonden installaties behoren alle W- en E-installaties, de lift en de
veiligheidsinstallaties, waaronder brandveiligheidsdetectie en inbraakbeveiliging. Samengevat en op hoofdlijnen omvat het project het volgende:
• De huidige sportzaal slopen;
• Naastgelegen schoollokalen en gang (corridor) voorbereiden op realisatie nieuwbouw;
• Cascosloop clubhuis Sportvereniging Twist;
• Realisatie nieuwbouw inclusief W- en E installaties;
• Inrichting buitenruimte;
• Coördinatie werken derden;
• Omgevingsmanagement (bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, en communicatie)

De Aanbesteder heeft gekozen voor een Europese Aanbesteding met voorafgaande selectie, de zogenaamde niet-openbare procedure. Deze vindt plaats conform hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).
Geïnteresseerden dienen zich aan te melden als gegadigde via TenderNed. Vervolgens zal een voorselectie plaatsvinden. Met deze voorselectie beoogt de odrachtgever maximaal vijf partijen te selecteren. Nadat de voorselectie heeft plaatsgevonden, zullen de
geselecteerden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving.

Bron: Tenderned vrijdag 30 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234523

(Vóór 12 mei verschenen op vrijdag geplaatste aanbestedingen op maandag. Sinds 12 mei en de 48 uur vertraging door TED zijn wij gedwongen hiervan af te wijken en vindt u de op vrijdag geplaatste aanbestedingen terug op maandag in Aanbestedingsnieuws en de op zaterdag en zondag vrijgegeven aanbestedingen in principe ook, maar deze worden ook wel geplaatst voor de afleveringen van dinsdag, afhankelijk van het aanbod. In verband met de vele DAS aanbestedingen van dit moment ( tientallen per dag) is deze aanbesteding abusievelijk niet op maandag maar op woensdag gepubliceerd. Waarvoor excuses.)

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *