Nieuwbouw Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven

Lorentz Casimir Lyceum 2021. Foto: BBPP

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft eind 2019 in gestemd met het realiseren van vervangende nieuwbouw (school inclusief gymaccommodatie) ten behoeven van het Lorentz Casimir Lyceum op de locatie Celebeslaan 20. De nieuwbouw wordt gerealiseerd voor 1150 leerlingen (op havo-, atheneum- of gymnasiumniveau) en moet c.a. 7.880 m2 groot zijn exclusief 3 gymzalen. De beoogde bouwlocatie is het sportveld gelegen aan de achterzijde van de school.
Gedurende de realisatie van de nieuwbouw blijft de school in gebruik en moet deze ook zonder overlast kunnen door blijven
functioneren. De ambitie voor duurzaamheid in de Gemeente Eindhoven gaat uit van het streven naar energieneutraal zijn in 2045. Met dit project wil Eindhoven invulling geven aan deze ambitie, door ten minste een Bijna Energie Neutraal Gebouw’ (BENG) te realiseren. 

De aanbesteder is op zoek naar een bouwteampartner die proactief meedenkt en bijdraagt aan de uitwerking van het totale
ontwerp en de realisatie. Voortvloeiend uit het bouwteam zal de opdrachtnemer het integrale project realiseren indien opdrachtgever en opdrachtnemer als uitvloeisel van het bouwteamproces overeenstemming bereiken over de aanneemsom en het bestek.

De bouwopgave bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:
Het realiseren van nieuwbouw school met een omvang van c.a. 7880 m2 BVO, 3 gymzalen en bijbehorende terrein inrichting;
De nieuwbouw moet voldoen aan Frisse scholen klasse B;
De nieuwbouw moet voldoen aan de relevante wetgeving waaronder het bouwbesluit;
Ruimtevraag conform ruimtelijk functioneel Programma van Eisen, bijlage 1a en 1b;
Er moet zo veel mogelijk invulling gegeven worden aan de ambities voor gezonde en toekomstbestendige ontwikkeling

Tot de Opdracht behoren de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen :
Alle ontwerpwerkzaamheden;
Alle installatietechnische ontwerp werkzaamheden;
Alle constructieve werkzaamheden;
Alle duurzaamheid werkzaamheden;
Alle geotechnische werkzaamheden;
Aanvraag en coördinatie nuts aansluitingen;
De aanvraag omgevingsvergunning inclusief bijbehorende kosten;
Alle realisatiewerkzaamheden.

Tot de opdracht behoort niet:
• De sloop van de bestaande school

De ontwerpfase start direct na gunning, november 2021. Bij aanvang schooljaar 2024-2025 moet het LCL onderwijs kunnen geven in de nieuwbouw. De aanbesteding volgt de niet-openbare procedure. In deze aanbesteding selecteert opdrachtgever in deze selectiefase maximaal vijf gegadigden. De opdrachtgever vraagt vervolgens in de gunningsfase de geselecteerde gegadigden een inschrijving in te dienen overeenkomstig het gunningsdocument. Opdrachtgever gunt de opdracht aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (Beste-PKV), behoudens beëindiging van deze aanbesteding vóór gunning.

Nu maar hopen dat leerlingen en ouders uit het verleden nog afscheid mogen en kunnen nemen van het oude gebouw waaraan de redactie zo’n goede herinneringen heeft.

Bron: Tenderned 13 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227704

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *