Nieuwbouw kindcentrum Prinses Margriet Julianadorp – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw kindcentrum Prinses Margriet Julianadorp

Impressie: © Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder

Nieuwbouw Kindcentrum Prinses Margriet Julianadorp gaat onderdak bieden aan basisschool pr. Margriet en aan een kinderopvang (Montergroep).
Stichting Meerwerf treedt op als bouwheer voor de realisatie van het werk en is hiervoor de aanbestedende dienst. Het kindcentrum  is een gebouw waar kinderen van 0 t/m 12 jaar zich kunnen ontwikkelen. Het gebouw komt naast de locatie van het Junior College, een VO school aan de Zuiderhaaks te Julianadorp. Het terrein is momenteel een braakliggend stuk grond. In het ontwerpteam zitten diverse adviseurs die het ontwerp tot en met UO uitwerken en de omgevingsvergunning aanvragen. Het gebouw is gasloos, duurzaam, kosten- en energie efficiënt. Duurzaamheid ( BENG ) spitst zich toe op slimme en waar mogelijk exploitatiegunstige materiaal -en installatiekeuzes. Bij kostenefficiëntie gaat het om een goede balans tussen de bouwkosten en de
onderhoudskosten.

Er wordt een selectie gemaakt van de vijf meest geschikte gegadigden in deze aanbesteding die de niet-openbare procedure volgt.
Selectie vindt plaats door een Selectiecommissie. Geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd voor deelname aan de inschrijvingsfase. Als er sprake is van minder dan vijf geschikte gegadigden, gaat de procedure door met dit aantal, tenzij wordt besloten de procedure te beëindigen door de aanbestedende dienst.

De uitvoeringswerkzaamheden worden verdeeld in twee percelen.
Perceel 1
De opdracht betreft de bouwkundige werken, inclusief civieltechnische werkzaamheden. De opdrachtnemer van Perceel 1 heeft daarbij de coördinatieverantwoordelijkheid over de uitvoering van het gehele werk. Met de opdrachtnemer wordt een aannemingsovereenkomst gesloten,
waarvan het concept in de Inschrijvingsfase beschikbaar wordt gesteld.
Perceel 2
De opdracht betreft de installatietechnische werkzaamheden ( E- installatie of W – installatie of in combi ) van de nieuwbouw Prinses Margrietschool en kinderopvang Montergroep. Met de opdrachtnemer wordt een aannemingsovereenkomst gesloten, waarvan het concept in de Inschrijvingsfase beschikbaar wordt gesteld. Tussen de opdrachtnemers van beide percelen wordt een coördinatieovereenkomst gesloten. Het concept hiervan wordt in de Inschrijvingsfase beschikbaar gesteld.

Er is sprake van een traditionele bouworganisatievorm waarbij, op basis van bestek en tekeningen, een inschrijving wordt uitgevraagd. Voor elke opdracht wordt met de betreffende opdrachtnemer een aannemingsovereenkomst en een coördinatie overeenkomst gesloten. Na definitieve gunning vangt de fase contractering aan. De werkvoorbereiding en start uitvoering vindt naar verwachting plaats in de periode januari – maart 2025 en het project dient uiterlijk opgeleverd te worden in juli 2026.

Bron: Tenderned woensdag 10 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342556

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 11 juli 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *