Nieuwbouw Kindcentrum Koos Meinderts Den Haag – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Nieuwbouw Kindcentrum Koos Meinderts Den Haag

Impressie: © Lucas Onderwijs

De Koos Meindertsschool, kinderopvang 2Bevers en peuterspeelzaal de Jonge Bevers zijn drie partners op weg naar één KindCentrum (KC). Dit betekent dat er een voorziening wordt gevormd waarin onderwijs en kinderopvang daadwerkelijk als één multidisciplinair team integraal samenwerken met de omgeving. Met één missie en visie op leren en op de ontwikkeling van kinderen. Stichting Lucas Onderwijs beoogt in 2024 nieuwe huisvesting voor de Koos Meindertsschool in gebruik te nemen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de huidige locatie (A. Kortekaasplantsoen) in een jaren 80 wijk. Het huidige gebouw is en 1-laags gebouw waarin oorspronkelijk 2 aparte scholen gehuisvest waren die een aantal jaren terug gefuseerd zijn tot 1 school. Het programma voor de nieuwbouw is groter dan het huidige gebouw. In het bestemmingsplan is een 1-laags gebouw omschreven, door de nieuwbouw in 2 lagen te ontwerpen ontstaat een compacter en duurzamer gebouw met meer buitenruimte. Op basis van voorgesprekken met gemeentelijke diensten lijkt het plan mogelijk te zijn met gebruikmaking van de zogeheten kruimelprocedure. Om te toetsen of dit mogelijk is, is in maart 2021 een beginselplan aanvraag ingediend.

Het programma van de nieuwbouw bestaat uit:
• Koos Meindertsschool 2.475 m2 BVO
• Multi Functionele Accommodatie 230 m2 BVO
• Gymzaal 455 m2 BVO
• KDV/BSO 2Samen 506 m2 BVO

Het “definitief ontwerp” is afgerond en goedgekeurd. De fase “technisch ontwerp / bestek” is in juni 2021 gestart. Een formele reactie van de omgevingsdienst op de beginselplan aanvraag wordt begin oktober 2021 verwacht. Mogelijk kan een reguliere omgevingsvergunning aanvraagprocedure gevolgd worden. De tijdelijke huisvesting is op vroegst begin zomer 2022 beschikbaar. De sloop kan niet starten voordat de school verhuisd is. In deze planning is er voldoende ruimte voor een goede bouwvoorbereiding en voldoende levertijd voor de aannemer.

De opdracht voor het werk omvat de sloopwerkzaamheden, het bouwrijp maken alsmede de bouwkundige, constructieve en installatietechnische werkzaamheden (zowel werktuigkundig als elektrotechnisch). De terreininrichting worden separaat aanbesteed. Het werk wordt beschreven in een technisch ontwerp / bestek. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) van toepassing zijn.

Beoogd wordt om de opdracht rond week 8 van 2022 voorlopig te gunnen. Definitieve gunning kan plaatsvinden na goedkeuring door de stuurgroep én door de gemeente Den Haag. Naar verwachting is de definitieve gunning omstreeks week 18 van 2022.
Het werk moet uiterlijk in november 2023 opgeleverd worden, zodat de school in gebruik genomen kan worden na de kerstvakantie van 2023/2024 (per 8 januari 2024).

Deze aanbesteding vindt plaats volgens het nationale deel van hoofdstuk 3 van het ARW 2016 (Europese niet-openbare Aanbestedingsprocedure). De Aanbesteding vindt in 2 fasen plaats, de selectiefase en de guningsfase. De geselecteerde gegadigden uit de selectiefase ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsstukken op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. Als gunningscriterium wordt gehanteerd: de laagste prijs.

Bron: Tenderned donderdag 16 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238293

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *