Nieuwbouw IKC Professor Wassenberghskoalle Lekkum – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw IKC Professor Wassenberghskoalle Lekkum

©Zaz 2024

Stichting Proloog (bouwheer) en de Stichting Kinderopvang Friesland zijn van plan om aan de Buorren teLekkum vervangende nieuwbouw voor IKC Prof. Wassenberghskoalle te realiseren. Ten behoeve van debouwkundige en installatietechnische werkzaamheden (twee percelen) heeft de aanbestedende dienst het voornemen om één inschrijver per perceel te selecteren. Perceel 1 betreft de bouwkundige werkzaamheden inclusief de coördinatie van de overige percelen. Perceel 2 betreft de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige werkzaamheden.

In het dorp Lekkum net boven Leeuwarden, met circa 400 inwoners, staat de Professor Wassenberghskoalle. Deze school is,
onder andere door het unieke concept (Reggio Emilia) in trek bij veel ouders, zowel vanuit Lekkum, de noordelijk gelegen dorpen als vanuit de noordelijke wijken uit Leeuwarden. Dit heeft geleid tot een enorme groei de afgelopen jaren. Tot nu toe is het gelukt de leerlingen een plaats te bieden, met overloop naar het dorpshuis. De huidige locatie heeft echter geen
uitbreidingsmogelijkheden meer. Daarnaast is de peuterspeelzaal nu apart gepositioneerd en is het de wens om in de toekomst een IKC te vormen met school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO. Proloog en Kinderopvang Friesland werken hiertoe samen. ICSadviseurs heeft het locatieonderzoek samen met Stichting Proloog en de gemeente Leeuwarden uitgevoerd en in het
voorjaar van 2023 opgeleverd, met als resultaat een voorkeurslocatie en een terugval-locatie. In september 2023 heeft
de gemeente de grond van de voorkeurslocatie (aan de Buorren te Lekkum aangekocht. De omvang van het te realiseren IKC bedraagt grofweg 1640 m2 BVO. Op dit moment wordt gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp door Achterbosch Architecten.

De aanbestedende dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project uit van een bouwteamverband vanaf definitief ontwerpfase. Bouwteam: Opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van de concept bouwteamovereenkomst (met
afstandsverklaring), de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) en de concept aannemingsovereenkomst (de conceptovereenkomsten worden verstrekt in de gunningsfase).

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in november 2024 de opdracht (bouwteamovereenkomst) verstrekt zodat direct aansluitend de Definitief Ontwerpfase kan starten. Indien de Definitief- en Technisch Ontwerpfase binnen de gestelde kaders (o.a. ook het verkrijgen van de benodigde vergunningen) wordt afgesloten dan zal aansluitend de Uitvoeringsovereenkomst getekend worden.

De aanbesteding vindt plaats volgens een nationale niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase vindt een selectie plaats met het doel te komen tot de selectie van maximaal vijf gegadigden per perceel.

Bron: Tenderned donderdag 30 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337915

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 31 mei 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *