Nieuwbouw gemeentehuis Molenlanden – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw gemeentehuis Molenlanden

Stadhuis Molenlanden. mpressie: © Gemeente Molenlanden

Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden gefuseerd tot de gemeente Molenlanden. Als gevolg hiervan zijn door de raad beslissingen genomen omtrent de huisvesting van de binnen- en buitendienst en het college. Een van de beslissingen is dat er aan de Melkweg in Bleskensgraaf een nieuw gebouw gerealiseerd wordt als werklocatie voor de ambtelijke organisatie, het college en de buitendienst. Het ontwerp van de nieuwbouw van de werklocatie is gepositioneerd ten zuiden van Dorpshuis De Spil. Hierdoor ontstaat een cluster van publieke functies en een goede verbinding tussen De Spil en de nieuwbouw. Dit faciliteert en stimuleert de onderlinge ontmoeting waar de faciliteiten in De Spil (zoals de centrale lunchvoorziening, overlegplekken en ‘ontmoetingscafé’) een belangrijke rol in vervullen. De bewegingen tussen de twee gebouwen – en daarmee het optimaal gebruik van het cluster – wordt minder naarmate de afstand tussen de gebouwen groter wordt. De nieuwbouw van de werklocatie betreft de nieuwe huisvesting voor de binnendienst en buitendienst van de gemeente Molenlanden. Het gedeelte van de binnendienst bestaat uit een afwisseling van werken ontmoetingsplekken. Het gedeelte van de buitendienst staat in verbinding met de binnendienst en bevat facilitaire ruimtes (kleedkamers en douches), opslagruimtes, werkplaatsruimtes en een overdekt en onoverdekt terrein voor onder andere opslag van voertuigen en materialen. Het ontwerp betreft een energieneutraal gebouw (‘ENG’).

Het werk is onderverdeeld in twee percelen:
– Perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden;
– Perceel 2: Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties.
De Aanbestedingsprocedure  vindt plaats volgens een ‘niet-openbare procedure’met toepassing van  het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016), en bestaat uit twee (2) fasen:
1. Een aanmeldingsfase, en;
2. Een inschrijvingsfase.

Gunning in de inschrijvingsfase vindt plaats op basis van het gunningscriterium ‘laagste prijs’ (zie artikel 2.114 lid 2 sub c Aanbestedingswet 2012 / artikel 3.6.1 sub a ARW 2016).

Aanbestedende dienst wil erop wijzen dat zij voornemens is in het bestek voor perceel 2 voor de inschrijvingsfase onder meer het volgende als uitvoeringseis op te nemen:

  • Geldig certificaat voor BRL SIKB 110000 en protocol 110001
  • Geldig certificaat voor BRL 6000-21;
  • Geldig certificaat voor SCIOS scope 12.

Bron: Tendened zaterdag 23 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/242093

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *