Nieuwbouw districtskantoor Helmond Politie – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw districtskantoor Helmond Politie

Op basis van het oorspronkelijke huisvestingsplan voor de eenheid Brabant Zuidoost zou het bestaande politiebureau aan de Kasteeltraverse 101 te Helmond als het districtsbureau gaan fungeren. In het districtsbureau worden het Basisteam Helmond en de Districtsrecherche gehuisvest, welke beide elders in eigen panden zijn gezeteld. In de businesscasefase is gebleken dat het aanpassen van het pand aan de Kasteeltraverse niet de beste optie is. In deze afweging is bepaald dat een nieuwbouwlocatie nabij het Huis van de Stad, de voorkeur geniet. Het betreft hier een nader te ontwikkelen perceel aan de zuidzijde van het nog te vernieuwbouwen Stadskantoor, alwaar een 3 of 4 laags kantoor van ca. 3000 m2 met een direct aaneengesloten binnenterrein als een parkeervoorziening voor ca. 60 dienstauto’s zal worden gerealiseerd.

Het pand aan de Kasteeltraverse en Deltaweg te Helmond, alsook het teambureau in Asten zullen na de realisatie van de nieuwbouw worden afgestoten.
Uitgangspunten voor de op te dragen werkzaamheden zijn:
De Nieuwe Regeling 2011 (DNR-2011 herzien (juli 2013) en Standaardtaakbeschrijving (STB van 1 mei 2014), met een beperkt aantal specifieke aanvullingen en afwijkingen.

Als taakstellend bouwbudget voor de gehele scope van het werk, inclusief terreininrichting is nog niet exact vastgesteld, maar bedraagt ca. €12.000.000,- incl. BTW. Het exacte bedrag en de daarbij behorende scope wordt in de uitnodiging tot inschrijving van deze aanbesteding volledig duidelijk gemaakt. Het budget is voor dit project “taakstellend”; daarmee is het
programma “richtinggevend” geworden. Mede om deze reden is o.a. de keuze voor de exacte energieprestatie van dit beoogde gebouw nog niet vastgesteld, maar kan dat een resultante zijn van het taakstellende budget.
Dit taakstellend budget is inclusief:
– Alle directe en indirecte bouwkosten
– Opleverkosten
– Prijsstijgingen tot einde werk
– BTW.

De Politie heeft het voornemen over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met een looptijd, conform de uitwerking en volledige realisatie van het project. De verwachte ingangsdatum is 22 november 2022 en de beoogde ingebruiknamedatum is 22 januari 2026. De gevolgde procedure is de niet openbare procedure die uit een aanmeld en inschrijvingsfase bestaat. De opdracht wordt gegund volgens het gunningscriterium EMVI op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 29 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/262709

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *