Nieuw Haags bibliotheeksysteem – Aanbestedingsnieuws

Nieuw Haags bibliotheeksysteem

Foto: © E.Ploeg

Als volwaardig onderdeel van de gemeente Den Haag, heeft de Bibliotheek Den Haag 17 vestigingen: de Centrale Bibliotheek aan het Spui, 14 wijkbibliotheken verspreid over de stad, en 2 buurtbibliotheken. De Centrale Bibliotheek heeft een stedelijke functie, terwijl de wijkbibliotheken diep en stevig zijn verankerd in de wijken die ze bedienen. Ze hebben een uitgebreid netwerk in de wijk en streven naar samenwerking met allerlei partners die zich in het werkgebied bevinden. De bibliotheek heeft ongeveer 200 vaste medewerkers. Bibliotheek Den Haag biedt een openbare plek waar Hagenaars vanuit alle lagen van de bevolking in groten getale komen. Dat geldt voor de wijkbibliotheken verspreid over de stad, maar ook voor de Centrale Bibliotheek aan het Spui waar dagelijks rond de 3.000 bezoekers over de vloer komen. Jaarlijks ontvangt Bibliotheek Den Haag over alle vestigingen meer dan 2,3 miljoen bezoekers. De collectie bestaat uit bijna 740 duizend objecten. Het verzorgingsgebied van de bibliotheek omvat
ongeveer 550 duizend inwoners. Het ledenaantal daalt de afgelopen periode licht, mede onder invloed van Corona en de landelijke trend van ontlezing. Op dit moment zijn meer dan 90 duizend burgers (al dan niet betalend) lid van Bibliotheek den Haag. Normaal gesproken zorgen zij voor meer dan 2,6 miljoen jaarlijkse uitleningen, en in Coronajaar 2020 liep dat terug naar 1,6 miljoen.
De gemeente Den Haag is op zoek naar een leverancier die in staat is om het volledige ‘primaire’ bibliotheekproces (van lid worden, tot collectie beheer en leentransacties faciliteren) met hun systeem kunnen ondersteunen op de in de markt van Openbare Bibliotheken gebruikelijke wijze. Den Haag wenst een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer .

De overeenkomst treedt naar verwachting in werking op 18 november 2021. De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar en eindigt na de  looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag worden verlengd met een periode van drie maal één jaar. De gemeente Den Haag ziet de duur van de Overeenkomst als volgt voor zich:
– Eerste 6 maanden: Implementatie
– Jaren 1 tot en met 5: gebruik van de applicatie, doorontwikkeling
– Jaren 6 tot en met 8: optiejaren.

Indien Den Haag overgaat tot gunning van de opdracht, vindt de gunning plaats op grond van de naar het oordeel van Den Haag “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” (EMVI). Het gunningscriterium dat daarvoor wordt gebruikt is de “beste prijs-kwaliteitsverhouding” (BPKV).

Bron: Tenderned 21 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233644

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *