Nieuw camerasysteem Sittard-Geleen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Nieuw camerasysteem Sittard-Geleen

Camerapositie Paardestraat Sittard. Foto: Google Streetview

De gemeente Sittard-Geleen werkt aan een veilige en leefbare gemeente. De gemeente heeft een Toekomstvisie 2030 waarin mede deze opgaven centraal staan. Hiertoe is een totaalpakket aan veiligheids- en leefbaarheidsmaatregelen getroffen, waarvan
cameratoezicht een belangrijk onderdeel betreft. Sinds 2014 zet de burgemeester cameratoezicht in ten behoeve van de handhaving van de openbare orde in de centra van Sittard en Geleen. Later is de omgeving rondom het voetbalstadion Fortuna toegevoegd en heeft er door de jaren heen uitbreiding in en rond de centra plaatsgevonden. Primair ten doelstelling het uitgaansgeweld te verminderen, de drugoverlast aan te pakken en het veiligheidsgevoel te verbeteren. Tussentijds is het cameratoezicht geëvalueerd. Hieruit blijkt dat het cameratoezicht een constante positieve bijdrage levert aan het pakket maatregelen om de veiligheidsopgaven in de gemeente aan te pakken. Een logisch gevolg hiervan is het continueren en uitbreiden van het cameratoezicht. In 2021 is de gemeente een doorontwikkelingsproject gestart. Het contract met de huidige
leverancier loopt in februari 2022 af, het cameratoezichtsysteem is verouderd en het is tijd voor vernieuwing.

Algemeen doel is om de continuïteit van het cameratoezicht te borgen door een overeenkomst met één leverancier af te sluiten die verantwoordelijk is voor de levering en onderhoud van een toekomstbestendig en geïntegreerd cameratoezichtsysteem en informatieopslagsysteem in Sittard-Geleen. Met het oog op Smart City zullen de te vervangen camera’s moeten voldoen aan de nieuwe technologie waardoor informatie met verschillende divisies gedeeld kunnen worden. Mede hierom wil de opdrachtgever een innovatieve partij gunnen. Hier zijn eisen en wensen over opgenomen in het functionele programma van eisen.

In totaal bestaat het huidige cameratoezichtsysteem uit 72 camera’s, waarvan deels vaste camera’s en deels pan-tilt-zoom camera’s van het merk Axis in behuizingen. Deze camera’s zijn verbonden middels een draadloos 5Ghz point-to-point verbindingssysteem. Hiertoe wordt gebruikt gemaakt van zenders, ontvangers en switches (WaveSight). De beelden van het centrum Geleen worden point-to-point naar de Petruskerk in Sittard gezonden. De beelden rondom het voetbalstadion, het station en het centrum van Sittard worden ook point-to-point naar de Petruskerk gezonden. Vanuit de kerk worden de beelden
point-point naar het politiebureau gezonden, waar in de cameratoezichtruimte de beelden worden uitgekeken.
Uit de evaluatie is gebleken dat de kwaliteit van de beelden onvoldoende is. Enerzijds door de veroudering, anderzijds door de draadloze verbindingen. Ook bleek uit de evaluatie dat de cameratoezichtruimte te klein is voor optimaal gebruik.

De nieuwe overeenkomst is onderdeel van de doorontwikkeling van cameratoezicht in de gemeente Sittard-Geleen. Onderstaande werkzaamheden vallen binnen de scope van de opdracht.
De opdracht bevat de levering, de installatie, het in bedrijf stellen en het in beheer nemen van de volgende systeemcomponenten :
77 beweegbare camera’s (dome camera’s);
20 multi-directionele camera’s;
12 mobiele camera’s;
Preparatie van aangewezen mobiele risicolocaties: ten behoeve van eventueel in te zetten mobiel cameratoezicht dienen op aangegeven locaties de benodigde voorzieningen te worden getroffen (elektra/mast/beugel/zenderontvanger e.d.) om snel (tijdelijk) cameratoezicht in te zetten;
Volledige draadloze verbindingen tussen de verschillende camera’s en de centrale cameratoezichtruimte in het politiebureau te Sittard;
Volledig ingerichte cameratoezichtruimte in het politiebureau te Sittard inclusief videomeldkamersoftware en rapportagetool;
Volledig ingerichte crisisruimte in het politiebureau te Sittard;
Volledig ingerichte commandoruimte voetbalstadion Fortuna Sittard;
5 flexibele uitkijk mogelijkheden en toestellen;
De 24/7 registratie van alle camerabeelden waarbij een bewaartermijn van 28 dagen
kan worden gegarandeerd inclusief serverinrichting;
Volledig beheer en onderhoud van het cameratoezichtsysteem met bijbehorend
monitoringsysteem;

Vanwege de geraamde opdrachtwaarde is het noodzakelijk om de opdracht aan te besteden middels een Europese aanbesteding. Gezien de marktsituatie is gekozen voor een openbare procedure. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier jaar met een optie van verlenging van twee maal één jaar tot maximaal zes jaar. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 februari 2022.

Bron: Tenderned zondag 1 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235015

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *