Nieuw aandrijfmechanisme Hollandse IJsselkering. – Aanbestedingsnieuws

Nieuw aandrijfmechanisme Hollandse IJsselkering.

De Hollandsche IJsselkering heeft na 63 jaar een nieuw aandrijfmechanisme, de zogeheten kabeltrommels met aandrijflijnen. Op 22 juni 2021 zijn de nieuwe trommels succesvol ingehesen in de 45 m hoge heftorens. Rijkswaterstaat verzekert ons dat het een nieuw stukje techniek is dat getuigt van Hollands vakmanschap. Ook het inheisen was een spektakel. De Hollandsche IJsselkering is het 1e Deltawerk (oplevering 1958) dat gebouwd is en dat het westen van ons land droog houdt van Rotterdam tot en met Utrecht. Met het nieuwe aandrijfmechanisme is de kering en haar achterland weer verzekerd van droge voeten.

‘Dit is redelijk uniek. De oude dame, zoals velen haar in de omgeving liefkozend noemen, krijgt nieuwe spieren. De oude kabeltrommels zorgen er als een soort katrol voor dat de schuiven van de stormvloedkering op en neer kunnen. De twee stalen schuiven van 480 ton gaan bij storm of hoog water naar beneden en beschermen zo het laagst liggende deel van Nederland. De kering gaat nu zo’n 3 à 4 keer per jaar dicht voor hoog water maar vanwege de zeespiegelstijging verwachten we dat dit vaker moet gebeuren in de komende decennia.’

 Marion Tusveld, afdelingshoofd Keringen bij Rijkswaterstaat

De kabeltrommels zijn gemaakt naar ontwerp van de Krimpense staalbouwer Hollandia Services. ‘De kabeltrommels hebben we daarom ook robuuster ontworpen’, vertelt Ronald van den Berg, directeur van Hollandia Services. Dankzij deze robuustere trommels is de gehele aandrijflijn en daarmee de kering zelf, goed bestand tegen de stijgende zeespiegel.

Hollandia services is uitvoerder en heeft ook het nieuwe aandrijfwerk ontworpen en gebouwd. De grote uitdaging bij het vervangen van de kabeltrommels zit ‘m in het in- en uithijsen binnen de bestaande heftorens. Bij de oorspronkelijke bouw zat de schuif nog niet tussen de torens waardoor de hijskraan recht voor de openingen kon komen.

©Hollandia 2021

Nu moet de kraan als het ware een hoek om en daarbij de trommels zijwaarts in- en uithijsen. De monumentale torens moeten daarbij volledig intact blijven. Een behoorlijke precisieklus waarvoor Hollandia een slimme hulpconstructie heeft bedacht: Met deze zogenoemde ‘pallethaak’ blijft het hijspunt buiten de torens maar kunnen de 42 ton zware kabeltrommels toch volledig gecontroleerd in- en uitgehesen worden.

Hier is maanden aan voorbereiding en testen voorafgegaan en deze methode is zeer succesvol gebleken. ‘Daarnaast zijn wij als Hollandia zowel in het verleden als vandaag de dag nog steeds betrokken bij deze kering. En daar zijn we natuurlijk best trots op’, aldus Ronald van den Berg.

Van de site van Hollandia Services vonden we de volgende bedrijfsinformatie:

Hollandia Services
Infrastructuur in betrouwbare conditie

Onbewust vertrouwen we iedere dag weer op infrastructurele bouwwerken als bruggen, sluizen en stuwen. De grote economische en maatschappelijke waarde verplicht tot zorgvuldig onderhoud en beheer om bedrijfszekerheid en veiligheid voor een lange gebruiksperiode te kunnen garanderen. Vanwege het intensieve gebruik van de constructies moet bovendien de impact van onderhoudswerkzaamheden tot een minimum worden beperkt. Met Hollandia Services zorgen we dat complexe constructies in topconditie zijn èn blijven. Vanuit onze vestigingen in Zuid-Holland en Friesland, zijn we waar dan ook in Nederland, snel ter plaatse.


De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel beschermt onder andere het laagstgelegen deel van Nederland, 6,76 m onder NAP in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit Deltawerk was als eerste van de 13 klaar. Rijkswaterstaat begon een jaar na de watersnoodramp (1953) met de bouw; in 1958 was de kering klaar. De monumentale kering fungeert ook als brug en waterweg. Door de Deltawerken in topconditie te houden, blijven ze oersterk en veilig. Rijkswaterstaat voert tot 2023 bijzonder onderhoud uit aan de Hollandsche IJsselkering, de Maeslantkering, Hartelkering, de Volkeraksluizen en de Haringvlietsluizen. We repareren en vervangen onderdelen en we verbeteren de werking. Daarbij kiezen we voor duurzame oplossingen. De keringen beschermen in combinatie met andere maatregelen de inwoners van Zuid-Holland, West-Brabant, Utrecht en Zeeland tegen hoogwater.

Bron: Rijkswaterstaat/Hollandia, 23 juni 2021

1 thought on “Nieuw aandrijfmechanisme Hollandse IJsselkering.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *