Nieuw aanbestedingsbeleid Oosterhout met social return pilot – Aanbestedingsnieuws

Nieuw aanbestedingsbeleid Oosterhout met social return pilot

Het college van Oosterhout heeft het inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. De mogelijkheden van het lokale bedrijfsleven om in te schrijven op aanbestedingen van de gemeente Oosterhout worden vergroot, doordat de drempelwaarden in het beleid zijn aangescherpt. Dat versterkt de lokale economie.

Er is ook aandacht voor social return, het opnemen van een voorwaarde in de aanbesteding voor het creëren van extra werk- of ervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Om de effectiviteit van social return te verhogen, wordt als pilot voor één jaar capaciteit ingehuurd voor de uitvoering, coördinatie, monitoring en (effect)meting van social return. Aan de hand van de resultaten van deze pilot zal blijken wat nodig is om social return duurzaam en effectief uit te voeren.

Het vorige inkoopbeleid was drie jaar oud. College van burgemeester en wethouders heeft per 14 januari 2014 het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 vastgesteld.

Bron Wikipedia: G. Lanting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterhout_(Noord-Brabant)#/media/File:Arendshof_P1050124.JPG

Ook dit beleid is mede tot stand gekomen in samenwerking met  MKB regio Oosterhout en de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging. Omdat dit beleid zeker nu van belang is voor lokale en regionale ondernemers, heeft het college aan de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en het MKB regio Oosterhout gevraagd actief mee te denken.

DeBZW is voor terughoudendheid bij social return. In 2015 adviseerde de BZW aan de gemeente:

De BZW bepleit terughoudendheid bij de invoering van social return in gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Ingezet moet worden op een werkgeversaanpak die werkgevers stimuleert en ‘verleidt’ tot het aannemen van mensen die vallen onder de nieuwe participatiewet. Het toepassen van deze maatregel is onnodig bovenop de (verwachte) invoering van een quotum op arbeidsgehandicapten. Werkgevers moeten dan voldoen aan zowel landelijke regelgeving als aan “plaatselijke” regeling op het gebied van social return, wat niet wenselijk is.

Bron: Oosterhout.nl

Zie ook:

http://www.bzw.nl/Dossier/Website%20nieuwsitems/2015/Brief%20aan%20gemeente%20Ohout%20aanbestedingsbeleid%2011-12-2015.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *