New Lake wint ontwikkeling gemeentehuis Westland – Aanbestedingsnieuws

New Lake wint ontwikkeling gemeentehuis Westland

De gemeente Westland wil de verkoop van het voormalige gemeentekantoor in ’s-Gravenzande gunnen aan New Lake 19 bv. De drie deelnemende partijen zijn hiervan 22 november op de hoogte gesteld en hadden daarna volgens Westland nog 10 dagen om beroep aan te tekenen. Volgens het plan van New Lake komen er 28 appartementen, 1.100 m2 aan maatschappelijke ruimte en een grand café in het oude raadhuis (170 m2).

Andere inschrijvers ware Bouhuisen Groep en VolkerWessels. Die plannen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie en een klankbordgroep van bewoners en ondernemers. Verantwoordelijk wethouder Peter Ouwendijk (vastgoed). “Het gezamenlijke eindoordeel van de beoordelingscommissie en de klankbordgroep is dat het plan van New Lake 19 het meeste aansluit bij de uitgangspunten die de gemeenteraad vooraf heeft meegegeven.”

De gemeente zal met New Lake de definitieve koopovereenkomst sluiten. Tegelijkertijd worden ruimtelijke procedures gestart om de realisatie van het plan mogelijk te maken. De ruimtelijke en vergunningsprocedures zullen ongeveer een jaar in beslag nemen, mits er geen zienswijzen worden ingediend tegen het plan. (! Red AN: eerst inkopen dan ruimtelijk besluiten….)

Nadat de ruimtelijke en vergunningsprocedures zijn afgerond, worden het gebouw en de bijbehorende grond  in eigendom overgedragen aan New Lake 19 bv. Hierna kan worden gestart met de sloop van een deel van het voormalige gemeentehuis. Het oude raadhuis aan de Langestraat blijft staan. Tot het moment van sloop wordt het pand bewaakt. Na de sloop kan worden gestart met de nieuwbouw.

Bron: Westland, 22 november 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *