Natuurbrandverspreidingsmodel voor het IFV – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Natuurbrandverspreidingsmodel voor het IFV

Foto: Pexels.com

Het huidige natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM) is een simulatiemodel dat geografische data, meteorologische data en brandstofmodellen combineert met als resultaat een verwachte branduitbreiding voor de volgende zes uur voor een gekozen locatie. De verwachte branduitbreiding wordt geprojecteerd op een kaartlaag, waardoor de branduitbreiding per half uur voor
de komende zes uur inzichtelijk wordt gemaakt. Aanbestedende dienst IFV is het Instituut Fysieke Veiligheid, gevestigd in Arnhem en Zoetermeer. Opgelet: Binnenkort doopt het IFV zichzelf om tot NIPV: Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid. 

In 2009 is er literatuuronderzoek uitgevoerd naar beschikbare simulatiemodellen voor natuurbranduitbreiding door de aanbestedende dienst. Hierop volgend is in 2012 een model ontwikkeld dat voor Nederlandse droge heidegebieden een verwachting van de branduitbreiding kon genereren. Dit model kon op verzoek van veiligheidsregio’s ingezet worden door de natuurbrandadviseurs of de aanbestedende Dienst. In 2012 is de aanbestedende dienst in samenwerking met de Stephen F. Austin State University, Texas, gestart met de uitvoer van brandstofonderzoek in de Nederlandse natuur.

Dit onderzoek is acht jaar op rij uitgevoerd voor verschillende vegetatietypen. Inmiddels zijn er aan de hand van deze onderzoek data door de aanbestedende dienst twintig verschillende brandstofmodellen ontwikkeld. Deze modellen worden gebruikt in het huidige NBVM. Het huidige NBVM is aan de hand van daadwerkelijke branden en beheerbranden gevalideerd. Dit model is een afgeleide van het Amerikaanse natuurbrandverspreidingsmodel “Farsite”. In 2020 is een Europese aanbesteding gepubliceerd met de uitvraag voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM2020). Deze aanbesteding heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Tevens is het interne beleid van de aanbestedende dienst gewijzigd in, om waar mogelijk een ‘commercial off the shelf’ product af te nemen tenzij deze niet voorhanden is. De aanbestedende dienst heeft onderzocht en bevestigd gekregen dat deze producten bestaan. Dit vormt dan ook onderdeel van deze aanbesteding.

Het doel van deze aanbesteding is om een overeenkomst te sluiten met een opdrachtnemer voor een commercial off the shelf applicatie die minimaal voldoet aan de gestelde eisen in het Programma van Eisen. De overeenkomst betreft zowel de initiële aanpassing van het bestaande product naar het gewenste natuurbrandverspreidingsmodel, ondersteuning (training) van gebruikers, hosting van de applicatie en het beheer van de applicatie. Het beheer bestaat uit applicatiebeheer, functioneel beheer (2e lijn) en technisch beheer. De oplevering van het product verloopt volgens de eisen en benoemde gunningscriteria bij
inschrijving, De prijzen zijn vast op basis van de door inschrijver ingediende inschrijving en het bijbehorende prijzenblad.

De overeenkomst gaat in na afronding van de initiële ontwikkelingsfase en heeft een looptijd van drie jaar. Deze overeenkomst kan eenzijdig door de aanbestedende dienst driemaal met twee jaar worden verlengd. De totale looptijd inclusief verlengingsopties is dus negen jaar. De aanbestedende dienst streeft ernaar de opdracht op 29 oktober 2021 (definitief) te hebben
gegund. Ingangsdatum voor de overeenkomst is voorzien op 1 december 2021. Dit zijn enkel streefdata. De aanbestedende dienst streeft ernaar om vanaf half februari 2022 te kunnen beginnen met de uitrol van applicatie, ofwel voor het natuurbrandseizoen van 2022. Van de huidige opdrachtnemer en de nieuwe opdrachtnemer wordt verwacht dat zij gedurende deze transitieperiode waar nodig samenwerken en zorg dragen voor een onverstoorde dienstverlening aan de aanbestedende dienst. Gunning van de opdracht vindt plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding . 

Bron: Tenderned zondag 8 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235591

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

1 thought on “Natuurbrandverspreidingsmodel voor het IFV

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *