Mourik verricht grondwerk stadswallen Sittard – Aanbestedingsnieuws

Mourik verricht grondwerk stadswallen Sittard

Mourik Infra heeft van de gemeente Sittard-Geleen opdracht gekregen voor het uitvoeren van bijzondere werkzaamheden aan de historische grachten in Sittard.

Als een groene zoom omringen de Schootsvelden de oude stadswal en gracht van Sittard. Ze benadrukken het historisch karakter van de binnenstad. De historische grachten in de Oostelijke Schootsvelden hebben binnenkort allemaal water. De grachten, waar nu nog geen water in staat, worden daarvoor dieper uitgegraven. De historische functie van de grachten wordt hiermee ook hersteld. Zo hadden de grachten niet alleen een verdedigende functie, maar dienden ze ook als waterbuffer.

Het project bestaat uit vier onderdelen:

  1. Aanbrengen van een gestuurde boring
  2. Aanleggen van een rioolstelsel om water naar de gracht te brengen en weer uit de gracht te laten bij een teveel aan water
  3. Grondwerk en aanbrengen bentonietmatten als afdichting van de gracht
  4. Inrichten van het terrein met wandelpaden en houten bruggen

De grachten zullen water krijgen via een ondergrondse verbinding met de gracht bij de Ursulinentuin. Om deze verbinding te maken is gekozen voor een gestuurde boring van 130 meter met een diameter van 630 mm. Gezien de harde grindlagen die verwacht worden is dit wel het meest spannende onderdeel van het werk. Mourik legt daaromheen nog een stelsel aan om het water verder naar de gracht te brengen.

Half juli is Mourik gestart met de eerste fase; het aanbrengen van de boring die inmiddels succesvol is aangebracht, en het nieuwe riool in de tuin van het Toon Hermans Huis is gemaakt.

©Mourik 2023

In de tweede helft van augustus start Mourik met het waterdicht maken van de grachten en de Stadswal. Rioleringswerkzaamheden in de Paardestraat, waarbij ook het auto- en vrachtverkeer omgeleid wordt. Aanleggen van een nieuw riool bij Achter Fort Picard en het plaatsen van voetgangersbruggen over de grachten van de Stadswal.

De oplevering van het project is eind oktober voorzien.

Bron: Mourik, 25 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *