Motie Simons aanbesteden taalschakelklassen – Aanbestedingsnieuws

Motie Simons aanbesteden taalschakelklassen

We hadden het niet verwacht. Een motie van Sylvana Simons over aanbestedingen. Maar die is er dan toch mooi. Vooroordeel? Nou meer een algemeen oordeel over moties dan over mensen, als kamerleden over aanbestedingen beginnen dat de kans dan groot is dat het of gaat over duurzaamheid of over hoogste nieuwe binnenkomer Amber Alert. En het is nog een interessant punt ook. De taalschakelclassen c.q. de inburgeringscursussen die de gemeenten met een aanbesteding verplicht in de markt moeten zetten.

De motie gaat over taalschakelklassen en dito trajecten. In verband met de vernieuwde inburgeringsplicht en een wettelijke plicht voor gemeenten om zorg te dragen voor taalonderwijs voor nieuwkomers, moeten gemeenten die immers aanbesteden. Op de aanbesteding wordt echter niet of nauwelijks gereageerd. Ook doordat men onbekend is met het vakgebied, maar ook, zo heeft Aanbestedingsnieuws het donkerbruine vermoeden, dat het voor succesvolle taalklassen nodig is die 1 zeer laagdrempelig te houden, 2 altijd in de avonduren te verlenen en dat 3 het veel leunt op vrijwilligers. Mensen kunnen al dat geïnburger gewoon niet betalen.

Terecht dat Simons dit probleem aankaart, lijkt Aanbestedingsnieuws. Maar de oplossing in de motie is misschien minder zinvol. Het probleem is dus niet zozeer een kwestie van budget, het probleem is meer dat het niet kán zonder vrijwilligers en vrijwilligers willen misschien nog wel les geven, inschrijven op een aanbesteding heeft gewoon niets met vrije wil te maken. Lesgeven is niet snel lonend. Lesgeven is een kost,een taaie kost, die je als maatschappelijke kosten moet dragen, dat is dus op zich niet zo moeilijk te begrijpen zou je denken, maar wel voor met marktwerking vergiftigde mensen.  Die hebben het business-model LOI of NCOI in hun hoofd en denken dat dat ook uit zichzelf kan rendabel zijn voor elke opleiding voor elke doelgroep. Dat trekt deze redactie maar sterk in twijfel op basis van wat servetjesberekeningen.

Foto: Pixabay.com

Dat rekenen we maar even door voor ambtenaren die niet in de werkelijke wereld vertoeven maar denken dat alle geld aan QE-bomen groeit. Boeken zijn al flink aan de prijs. Soms zelfs 100€ per cursus aan materiaal. Aan een klasje van 10 zzp schoonmakers met nulurencontract kun je moeilijk vragen om je een maandsalaris voor 3 personeelsleden te bekostigen. Terwijl je die je zeker nodig hebt om fatsoenlijk op de aanbesteding in te schrijven. Met een minimumloon van €1701,- zit je gedeeld door 10 al op een Extra lesprijs van 170 euro per maand per 1 werknemer en dan heb je het bruto loon kunnen uitkeren van 1 persoon en nog niets geregeld voor de loonkosten of de kosten van de huur van het lokaal. Of voor het aanbestedingsadvies. Dat is dan een Nyenrode achtige prijs voor een opleiding op -als je geluk hebt- MBO-niveau. Dat gaat natuurlijk geen Braziliaanse schoonmaker doen. Het is niet eens het marktdenken zelf, het is met de aanbesteding erbij, dat het ook nog eens niet lonend te maken valt. Op de lange termijn zou dat kunnen als je met veel vrijwilligers werkt, het gebouw gratis krijgt, de operationele kosten minimaliseert, gratis in de avonduren werkt met het oog op een maximum aantal lessers en over een hele lange termijn kan overslaan door een concessie van decennia. Maar aanbestedingen zijn niet lange termijn.concessies voor decennia. Je gaat immers niet een zak geld geven aan een organisatie die voor zo’n groot deel op vrijwilligers werkt dat je niet eens weet of de beoogde cursussen over een jaar nog wel gegeven kunnen worden.

Het kan dus niet, maar je hebt altijd managers die daar niet in mee willen en geen nee accepteren. Wat is wat een schoonmaker zou willen betalen, nou. Of het nu gaat om de verplichte taalcursus of de verplichte inburgercursus, ze moeten ook de verplichte inburgercursus resp. taalcursus doen van een karig loontje. Dan schiet er niet veel over. Je zou het moeten terugbrengen tot, zeg, een tientje bovenop de boekenprijs. Dan werken de mensen die je wil hebben, nog mee. Daarvoor heb je dan een collegezaal nodig die met zeker 100 man gevuld is. Zeg; 100 oningeburgerden van alle schoolniveau’s, dat is natuurlijk totaal onhanteerbaar. Als je de klas al stil krijgt, is het dan nog maar de vraag of die mensen nog werkelijk iets leren. Zoiets lukt eigenlijk alleen aan de rechtenfaculteit.

De motie is gepubliceerd onder kamernummer 32824, nr. 335 op 8 juli 2021

constaterende dat de oude inburgeringswet desastreus was;
constaterende dat de nieuwe wet gemeenten in staat moet stellen om
inburgeraars met maatwerk zo snel mogelijk te begeleiden naar werk of
studie;
constaterende dat de VNG, de MBO Raad, arbeidsmarktregio’s, het UAF
en andere partijen in het veld constateren dat de beschikbare budgetten
ontoereikend zijn;
constaterende dat gemeenten aanbestedingstrajecten voor taalschakeltrajecten stop gaan zetten, vanwege een gebrek aan inschrijvingen;
overwegende dat de Minister een onderzoek is gestart naar de belemmeringen bij aanbestedingen van de onderwijsroute, waaronder de bekostiging van de taalschakeltrajecten;
verzoekt de Minister, de budgetten voor deze trajecten te verhogen
wanneer het onderzoek daartoe aanleiding geeft,
en gaat over tot de orde van de dag.

Zie eerder op Aanbestedingsnieuws:

Marktconsultatie “Inburgering Dongemond regio” Drimmelen

Tsunami verwacht van marktconsultaties nieuwe inburgeringswet

Amsterdam houdt aanbesteding inburgeringscursussen

Inburgering gemeente Den Haag

Marktconsultatie Inburgering regio 071

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *