Mobiele communicatiediensten COA – Aanbestedingsnieuws

Mobiele communicatiediensten COA

Illlustratie: pixabay.com

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan dat opereert onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het COA organiseert de eerste opvang van sterk wisselende aantallen asielzoekers in Nederland. Tot het moment dat besloten is over de asielaanvraag worden asielzoekers gehuisvest in één van de azc’s van het COA. De huidige raamovereenkomst voor mobiele communicatiediensten expireert op 15 januari 2025. Om in toekomstige behoeften te kunnen voorzien, start opdrachtgever een Europese aanbesteding. De scope van de opdracht betreft de mobiele connectiviteit voor spraak en data voor persoonsgebonden apparatuur zoals mobiele telefoons, smartphones, tablets en laptops. Daarnaast is realisatie en beheer van indoordekking installaties onderdeel van de scope. Concreet betekend dit dat van de inschrijver wordt verwacht dat zij een Inschrijving aanbiedt bestaande uit:
a) mobiele telefonie (spraakcommunicatie) en;
b) mobiele datacommunicatie.
De primaire gebruiksdoelstelling van de opdrachtgever is het gebruik van de mobiele communicatiedienst door middel van aansluitingen (SIM-kaarten en/of eSIM’s) in mobiele telefoontoestellen (smartphones) en in andere mobiele end-user devices zoals tablet- en laptop-PC. Op basis van de historische gegevens en de verwachte afname is de maximale omvang van de
raamovereenkomst (gerekend over de maximale duur van de raamovereenkomst) vastgesteld op €12.000.000,- excl. BTW.

De ramovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van drie jaar met voor opdrachtgever een verlengingsmogelijkheid van drie keer twaalf maanden. Opdrachtgever heeft hierbij de intentie om de maximale looptijd van zes jaar uit te nutten. De aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned dinsdag 11 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339035

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 12 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *