VR Gooi en Vechtstreek wil mobiele commando unit – Aanbestedingsnieuws

VR Gooi en Vechtstreek wil mobiele commando unit

Foto: Zieglerbrandweertechniek

Het Het Commando Plaats Incident, kortweg  CoPI, komt op dit moment tijdens incidenten bijeen in een zogenaamde
commandocontainer. Deze container wordt met behulp van een haakarmvoertuig ter plaatste gebracht en is reeds een lange periode in gebruik als huisvesting voor het CoPI. De aanbestedende dienst heeft op dit moment twee commando haakarmbakken (COH) in haar verzorgingsgebied die aan vervanging toe zijn. Na ruim twintig jaar zijn de COH’s economisch afgeschreven en de voorzieningen zijn gedateerd. De ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en technische mogelijkheden maken dat de bestaande COH’s niet meer voldoen aan de vereisten van een moderne crisisbeheersing.

De aanbestedende dienst , VR Gooi en vechtstreek, heeft de wens om van twee COH’s terug te gaan naar één MCU,
bestaande uit een vast chassis met een vaste opbouw. De reden hiervoor is enerzijds dat vanuit standplaats Lelystad het gehele verzorgingsgebied tijdig bediend kan worden, en anderzijds dat de kans nihil is dat binnen het verzorgingsgebied gelijktijdig twee MCU’s benodigd zouden zijn. Zelfs als dit zou voorkomen, zijn er afspraken gemaakt met buurregio’s om gebruik te maken van hun faciliteiten. De aanbestedende dienst is op zoek naar een opdrachtnemer die een MCU turn-key kan
opleveren. Onder turn-key wordt verstaan: direct voor inzet gereed. De nieuw aan te schaffen MCU dient te voorzien in de juiste middelen en inrichting die past bij de huidige commandovoering. Te denken valt aan voldoende werkplekken, goede en moderne presentatiemogelijkheden en aan stabiele en veilige dataverbindingen. Waar mogelijk wordt ook ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. Zo werkt de aanbestedende dienst toe naar een toekomstbestendige commandovoorziening op het plaats incident. De aanbestedende dienst is tevens benieuwd naar de mogelijkheden voor een uitschuifplatform wat de totale oppervlakte vergroot met minimaal 8 m2 en vraagt inschrijver daarom hiervoor een optionele prijs op te geven op het prijzenblad.

De volgende zaken zijn in ieder geval onderdeel van de opdracht:
– Opbouwen van de MCU op locatie van opdrachtnemer conform het Programma van Eisen en inschrijving;
– Inbouwen van door de aanbestedende dienst aan te leveren componenten zoals portofoons en laders;
– Uitrusten van de MCU met optische- en geluidssignalen;
– Spuiten en bestickeren van de MCU;
– Nazorgfase na levering;
– Andere eventuele zaken voor het turn-key opleveren van de MCU.

Ten behoeve van deze opdracht zullen twee overeenkomsten worden gesloten, namelijk een leveringsovereenkomst en een onderhoudsovereenkomst. De looptijd van de leveringsovereenkomst gaat in op 1 november 2024 en duurt voort totdat
de daadwerkelijke levering heeft plaatsgevonden. Vanaf het moment van levering zal de looptijd van de onderhoudsovereenkomst ingaan. De onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van vijftien jaar. De reden voor een dergelijke lange looptijd is de wenselijkheid om de looptijd van de onderhoudsovereenkomst te koppelen aan de geschatte levensduur van de MCU.

Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese openbare procedure.

Bron: Tenderned dinsdag 4 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338204

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 5 juni 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *