MKB moet gedrag gaan veranderen. – Aanbestedingsnieuws

MKB moet gedrag gaan veranderen.

Laatst geupdate op februari 14, 2022 door redactie

Illustratie: Pixabay.com

Althans dit vermoeden wij bij de Europese openbare aanbesteding “Gedragsbeïnvloeding MKB met betrekking tot duurzame vormen van vervoer en logistiek” van de Stichting Connekt. Connekt is een onafhankelijk netwerk voor slimme mobiliteit en duurzame logistiek. Connekt brengt overheden, bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar om oplossingen te bedenken en uit te voeren voor verbeteringen op economisch gebied en op het gebied van duurzaamheid.

De Topsector Logistiek heeft onder meer als doel om onderzoek te doen naar innovaties in de logistiek en innovaties verder (te doen) ontwikkelen tot bruikbare tools, methodieken en praktijktoepassingen. Een kansrijke manier om opschaling te realiseren is het in de praktijk proberen en te zien op welke manier grootschalige toepassing bereikt kan worden. Deze kansrijke benadering voor opschaling is gebaseerd op de drie domeinen in de gedragsbeïnvloeding:
1. Faciliteren: zo duidelijk mogelijk en makkelijk uitvoerbaar maken van doelgedrag door bijv. actuele informatie over relevante regelgeving,wegnemen van belemmeringen, duidelijke instructie (how-to), bieden van praktische ondersteuning en tools, persoonlijke hulp en coaching (lokaal maatwerk).
2. Motiveren: bekend, acceptabel en urgent maken van het doelgedrag door bijv. uitleg en duiding van regels, heldere en geloofwaardige argumentatie, concrete handelings-perspectieven (wat wanneer te doen), wegnemen van mispercepties, vestigen van een nieuwe sociale norm, versterken van de “sense of urgency”.
3. Incentiveren: haalbaar en aantrekkelijk maken van het doelgedrag, door bijv. financiële en fiscale regelingen, sociale waardering, competitie-element.

De scope van de raamovereenkomst is om op basis van actuele gedragstheorie en empirische gedragsinzichten het ontwikkelen en testen van verhaallijnen, argumentaties en gedrag ondersteunende tools/instrumenten (uitgaande van de drie domeinen van gedragsbeïnvloeding) met voor de inzet daarvan passende afzenders en kanalen, afgestemd op één of meerdere subgroepen binnen het MKB, en daaruit leren welke gedragsinterventies wel en niet werken: levert op
o A. Dat wat zo gebruikt kan worden voor opschaling (want is gebleken effectief)
o B. Dat wat je zou willen aanpassen en her-testen (niet effectief genoeg)
o C. Dat wat je kunt verbeteren/(her)gebruiken voor hetzelfde doel bij een andere MKB-subgroep (want lijkt breder toepasbaar)

Overheden, bedrijven en kennisinstellingen hebben in 2014 een convenant gesloten om de stedelijke logistiek efficiënter en duurzamer te maken: de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Met het Klimaatakkoord uit 2019 hebben de doelstellingen van de Green Deal ZES een nieuwe impuls gekregen. Het klimaatakkoord zet in op een versnelling naar een volledig emissievrije stadslogistiek. De ambitie is dat Nederland in 2025 50.000 emissieloze bestelauto’s telt. Daarvoor zijn concrete maatregelen afgesproken, o.a. het instellen van zero-emissiezones voor vrachtwagens en bestelauto’s in 30 tot 40
grotere gemeenten vanaf 2025. Om te voorkomen dat gemeenten met verschillende regelingen komen zijn er in 2020 landelijke afspraken gemaakt voor een geleidelijke overstap naar emissievrije bestel- en vrachtauto’s. Deze zijn vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek, met als doel een jaarlijkse besparing van 1 megaton CO2-uitstoot vanaf 2030.
De transitie naar zero emissie stadslogistiek ( ZE) is een grote maatschappelijke opgave. Het heeft vooral forse impact voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), omdat de overgrote meerderheid van de bijna 1 miljoen in Nederland geregistreerde bestelauto’s in bezit en gebruik zijn bij het MKB. Dat komt neer op 1 bestelauto voor elke 10 werkende Nederlanders. Bestelauto’s zijn het werkpaard voor het MKB. Ze zijn multifunctioneel en flexibel inzetbaar voor o.a. bevoorrading van winkels, belevering van klanten en vervoer van materialen en materieel naar werklocaties. De Topsector Logistiek draagt bij aan
de ambities binnen de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek door onderzoek te doen naar innovaties in de logistiek en innovaties verder (te doen) ontwikkelen tot bruikbare tools, methodieken en praktijktoepassingen. Een kansrijke manier om opschaling te realiseren is het in de praktijk proberen en te zien op welke manier grootschalige toepassing bereikt kan worden.

De scope van de af te sluiten raamovereenkomst is het ontwikkelen en testen van verhaallijnen, argumentaties en gedrag ondersteunende tools/instrumenten (uitgaande van de drie domeinen van gedragsbeïnvloeding) op basis van actuele
gedragstheorie en empirische gedragsinzichten met voor de inzet daarvan passende afzenders en kanalen, afgestemd op één of meerdere subgroepen binnen het MKB om daaruit te leren welke gedragsinterventies wel en niet werken:
o Welke tools/instrumenten kunnen gebruikt worden voor opschaling (want is gebleken effectief)
o Welke tools/instrumenten aangepast kunnen worden om vervolgens opnieuw getest te worden (Niet effectief genoeg)
o Wat kan verbeterd/(her)gebruikt worden voor hetzelfde doel bij een andere MKB-subgroep (want lijkt breder toepasbaar)
o In zijn algemeenheid, kennisverwerving en -vermeerdering: praktijk testen van theoretische inzichten en concepten,
herbruikbaar maken voor anderen/ZES-partners.

Opdrachtgever kiest voor twee geografische contexten voor de test van ontwikkelde gedragsinterventies:
o (Middelgrote)steden die besloten hebben c.q. vergevorderde plannen hebben om vanaf 2025 binnen de gemeentegrenzen een
Zero Emissie zone in te stellen
o Steden waar geen ZE zone wordt ingesteld

De raamovereenkomst zal een looptijd hebben tot 1 december 2023 met twee mogelijke verlengingen van ieder één jaar.
De totale maximale opdrachtsom is voor de looptijd van de raamovereenkomst €400.000,- exclusief BTW. De totale maximale opdrachtsom heeft betrekking op de looptijd inclusief de eventuele verlengingen. De verwachting is dat de opdrachtsom voor de vaste looptijd een opdrachtsom bedraagt van Euro 200.000.

(NDR: Leuk he zo’n redactiesommetje. Hoe groot is nu de verwachte opdrachtsom per verlengingsjaar?

Voor wie wil reageren op deze aanbesteding maar dat niet frequent doet of Aanbestedingsnieuws niet regelmatig volgt heeft aanbesteder een viertal youtube instructiefilmpjes geproduceerd, inloggen in Tenderned, aanbestedingen zoeken van Connekt, interesseprofiel aanmaken zodat u op de hoogte blijft van Connekt aanbestedingen , een UAE invullen. (links in de leidraad), maar u mag van de aanbesteder ook de helpdesk van Tenderned bellen. En u kunt bij de aanbesteder ook op verzoek 2 uur juridische ondersteuning krijgen. 

Tot zover de aanbesteding. Bron: Tenderned donderdag 10 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251867

NDR: goed we hebben het gelezen en kijken bij de redactie Eindhoven uit het raam. Buiten is een legertje met bladblazers, veeg en borstelmachines uitgerust Geldrops bedrijf groenonderhoud aan het plegen. Zij dragen gehoorsbescherming, wij niet, dus stappen wij emissieloos op fiets naar Geldrop waar wij het Eindhovense bedrijf Ergon bezig zien gewapend met bladblazers etc. groenonderhoud uit te voeren. Waarschijnlijk komen ze elkaar tegen van en naar het werk tussen Geldrop en Eindhoven.

Toch zien we vaak dat er gegund wordt op de beste prijs-kwaliteitsverhouding, (ja zo schrijf je dat) en dat in aanbestedingen voor de duurzaamheid en de emissievrije zones aandacht is. Toch wordt er uiteindelijk vaak gegund op de laagste prijs omdat de invloed van kwaliteit in de criteria vaak laag is. Je zou van de emissievrije logistiek een uitsluitingsgrond kunnen maken of een harde eis. Dat zien we ook wel in aanbestedingen terug. Maar meer verwachten kun je van het aantrekkelijk maken van vervangingsinvesteringen door een minder inhalige overheid. En denkt u eens aan loodgieters, elektriciens, CV onderhoud etc. Vaak zijn die bestelauto’s voor veel geld ingericht met op maat gemaakte rekken, laatjes ed. Niet alleen noodzakelijk dat je je koppelingen, kranen, drukvaten, smeltveiligheden, passchroeven en gereedschappen mee moet nemen, je moet ze ook nog op het gewenste moment kunnen terugvinden zonder de heilige Antonius aan te hoeven roepen. Dan zou het mooi zijn als je in een dag je auto zou kunnen laten ombouwen naar zero emissie. Of nog beter,

Comeback van Autogas (LPG) !
‘Veel beter dan benzine’

AMSTERDAM – De oude vertrouwde lpg-tank begint mogelijk aan een nieuwe jeugd als instrument om de CO2-uitstoot van het Nederlandse wagenpark terug te dringen. Binnen een jaar kunnen Nederlandse automobilisten met een lpg-installatie autogas tanken waarin groene lpg is bijgemengd.

„Dat betekent in één klap een veel lagere emissie van broeikasgas”, verwacht woordvoerder Berry den Ridder van het Platform Autogas. Gewone lpg geeft al tien tot vijftien procent minder CO2-uitstoot dan een benzinemotor, maar bij een auto op bio-lpg is de winst ten opzichte van benzine ten minste zeventig procent.

In weerwil van de klimaatdoelen van ons kabinet stoot het autopark echter sluipenderwijs steeds meer CO2 uit. Dat komt doordat autokopers sinds het dieselschandaal steeds minder dieselmodellen kopen. De Nederlandse overheid moet lpg veel serieuzer nemen als groen alternatief voor benzine, meent het Platform Autogas. „In 2030 rijden er mogelijk twee miljoen elektrische auto’s rond in Nederland. Maar dan zijn er nog steeds zeven miljoen voertuigen op een verbrandingsmotor. Die kunnen veel schoner”, zegt Den Ridder van het Platform Autogas.

Bron: Telegraaf, via Prins Autogassystemen

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *