MKB Infra en CUMELA houden vraagtekens bij Beter aanbesteden – Aanbestedingsnieuws

MKB Infra en CUMELA houden vraagtekens bij Beter aanbesteden

CUMELA Nederland en MKB INFRA vinden dat met de aanbieding van de ActieAgenda Beter
Aanbesteden een eerste belangrijke stap is gezet naar beter aanbesteden. Veel zal echter afhangen van het vervolg: is er bereidheid tot aanpassing van de aanbestedingspraktijk door de opdrachtgevers?

De mkb-organisaties maken zich zorgen over de daadwerkelijke implementatie en vragen daar aandacht voor
bij staatssecretaris Keijzer. Beide mkb-organisaties zullen in elk geval zelf hun steentje bijdragen door
ondermeer hun rechtstreekse betrokkenheid, bij de uitwerking van een tweetal belangrijke
onderwerpen: tenderkosten en clusteren.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Henk Roolvink

Het onderwerp tenderkosten, waar vanuit de eigen mkb-organisaties ook in publicaties al geruime
tijd aandacht voor wordt gevraagd, zou als verplicht serieus punt van afweging op de agenda van
iedere aanbesteding moeten staan. De helaas weer toenemende tendens in clusteren van
werkzaamheden belemmert de toegang van het mkb tot opdrachten en verdient dus nog steeds de
volle aandacht. De staatssecretaris liet vorige week in aanloop naar de aanbieding van de
ActieAgenda al aan de Kamercommissie weten dat zij de voorgenomen acties van groot belang voor
mkb-bedrijven vindt. Niet voor niets haalde Keijzer daarbij specifiek ‘handreiking
tenderkostenvergoeding’ en ‘betere naleving clusterverbod’ aan als punten die haar bijzondere
aandacht hebben.

Volgens de kleine ondernemersorganisaties staat of valt beter aanbesteden met “goede en vooral tijdige communicatie.”  In de Agenda benoemde zaken als planning, publicatie jaarkalenders, mondelinge inlichtingen, kwaliteit beantwoording van vragen, dialoog met de markt [ook op terrein van verbetering marktkennis] en evaluaties van aanbestedingen verdienen daarmee aandacht. Het actiepunt SROI uit de Agenda verdient extra kritische noten vanuit de Groen, Grond en Infra sector. Want er heerst een ernstig tekort aan vakbekwaam personeel in de sector en opdrachten kennen een hoge materieelinzet met relatief beperkte loonsom. Daardoor is de SROI-eis vaak niet passend en haalbaar.

Bron: MKB Nederland, 19 februari 2018

Zie eerder:

Beter aanbesteden: 23 actiepunten voor handreikingen op de PIANOo website

MKB Nederland: Overheid maakt potje van eisen bij aanbestedingen

Mona Keijzer trekt 1 miljoen uit voor innovatie MKB Zuid-Holland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *