Minister Infrastructuur wil vernieuwing oude bruggen en tunnels

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat oude bruggen en tunnels verjongen en vernieuwen. De minister zet daarbij in op de toepassing van innovatieve technieken zodat signalen van mogelijke mankementen eerder binnenkomen. Tot 2028 heeft Rijkswaterstaat minstens 80 objecten in het vizier die een opknapbeurt nodig hebben. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud toe.

Met name Rijkswaterstaat Zuid-Holland (WNZ) heeft de komende jaren een flinke onderhoudsopgave. Zo hebben alleen al acht grote bruggen, waaronder de Haringvlietbrug en de Van Brienenoordbrug groot onderhoud nodig. Het belang van adequaat beheer en onderhoud is groot omdat een steeds groter deel van de infrastructuur op leeftijd begint te raken. Veel bruggen en tunnels zijn aangelegd vanaf de jaren ‘50. De objecten en de gebruikte ICT naderen het eind van hun levensduur.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Johan Roerink

Niet alleen de leeftijd is een reden voor de opknapbeurt, ook intensiteit van het verkeer toegenome. Zo is het vrachtverkeer zwaarder geworden. Dit leidt tot een hogere belasting van de infrastructuur dan bij de bouw kon worden voorzien en zorgt ervoor dat renovaties of vervangingen eerder moeten worden uitgevoerd.

Voor de uitvoering van dit achterstallig onderhoud is een programma ingericht: het Programma Vervanging en Renovatie. De financiële omvang van het programma VenR neemt daarom toe van gemiddeld circa €150 mln. per jaar in de periode tot 2020 tot een verwacht volume van ruim €350 mln. per jaar voor de periode vanaf 2020.

De veiligheid staat voor Van Nieuwenhuizen voorop bij het onderhoud van infrastructuur, maar de Minister wil daarnaast ook inzetten op duurzaamheid. Het gaat er dan om grote energieverbruikende installaties, zoals de besturing van hef- en draaibruggen en sluizen te vervangen door een zuinigere oplossing. Maar ook om plaatsing van zonnepanelen om de stroom voor verkeersinstallaties te leveren. Ook hergebruik van materialen, zoals de fundering en het asfalt en het gebruik van biobrandstoffen kan dan aan worden gedacht.

Bron: Brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu, dd 17 januari 2018, kenmerk RWS-2017/49054,

Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/01/17/minister-van-nieuwenhuizen-zet-in-op-forse-opknapbeurt-oude-bruggen-en-tunnels

redactie Auteur

Geef een reactie