Milieucriteria geactualiseerd – Aanbestedingsnieuws

Milieucriteria geactualiseerd

Via pianoo.nl zijn 45 geactualiseerde milieucriteriadocumenten beschikbaar gesteld. 28 daarvan hebben betrekking op het facilitaire domein en 17 op de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Over het algemeen zijn kleinere aanpassingen doorgevoerd. De geactualiseerde milieucriteriadocumenten kunnen per direct worden gebruikt.

Deze actualisatie is onderdeel van het jaarlijkse onderhoud van de criteriadocumenten dat sinds 2014 plaatsvindt. De documenten zijn volgens PIANOo getoetst op juistheid, bruikbaarheid en leesbaarheid. Ook zijn ze in lijn gebracht met in EU-verband ontwikkelde criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en zijn normen aangepast naar recente of gangbare normen.

Zo is bij diverse productgroepen een minimumeis voor het gebruik van gerecycled verpakkingsmateriaal toegevoegd en een gunningscriterium voor het daadwerkelijk recyclen van verpakkingen. De criteriadocumenten voor kantoorgebouwen (nieuwbouw, renovatie, huur en aankoop, sloop) zijn aangepast aan de meest recente eisen aan energieprestatie, gezondheid in gebouwen en materiaalgebruik.

De documenten ‘openbare verlichting’ en ‘contractvervoer’ zijn in aparte trajecten geactualiseerd.Vanwege de grote overlap bestond tussen de criteriadocumenten Leerlingenvervoer en gym- / zwemvervoer is besloten deze samen te voegen tot één criteriadocument onder de noemer Contractvervoer. Daarnaast is bij gunningscriteria een praktische tool toegevoegd om de vervangingsopgave naar alternatieve brandstoffen en aandrijvingen in het wagenpark te kunnen waarderen.Voor Openbare Verlichting is in 2015 besloten dat deze milieucriteria tijdelijk kwamen te vervallen. Dit gebeurde omdat de inhoud van het document zodanig achter de praktijk aan liep, dat een grootschalige actualisatie noodzakelijk was. Dit is bij de huidige actualisatie meegenomen. Bij openbare verlichting zijn nieuwe eisen opgenomen ten aanzien van ledverlichting. In nieuwe situaties en bij vervanging/vernieuwing in bestaande situaties is het toepassen van ledverlichting het uitgangspunt.

Veel partijen hechten belang aan MVI-ambities die verder gaan dan het toepassen van minimumeisen. PIANOo suggereert als mogelijkheid daartoe dat aanbestedende diensten meer gebruik maken van gunningscriteria uit de milieucriteriadocumenten.

Bron: PIANOo, 22 mei 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *