Migratie hard- en software gebouwbeheersystemen Priva(services) Stichting Yuverta – Aanbestedingsnieuws

Migratie hard- en software gebouwbeheersystemen Priva(services) Stichting Yuverta

Illustratie: pixabay.com

Yuverta is een grotere vmbo- en mbo-opleider in Europa. Yuverta biedt onderwijs aan op 28 middelbare scholen, op 19 mbo-locaties en verzorgt jaarlijks voor duizenden professionals in onze vakgebieden cursussen en trainingen. Momenteel heeft Yuverta géén systeem in gebruik waarin in alle data met betrekking tot de GebouwBeheerSystemen (GBS) samen komt. Daarnaast loopt Yuverta tegen het volgende aan:
1. End-of-life regeltechniek
2. Beperkte remote toegang
3. Gebrek aan inzicht
4. Ontbreken van historische gegevens
5. Risico op storingen

Momenteel draaien bijna alle locaties (ca. 92%) reeds op Priva gebouwbeheersystemen. Hierdoor is het voor aanbestedende dienst van groot belang om de migratie wederom op Priva uit te voeren.

Bij de implementatie van een GBS aanbesteder naar een geïntegreerd en toekomstbestendig systeem dat voldoet aan de behoeften van de organisatie en aan wetgeving. Centraal staan de hardware, software en ondersteunende diensten die nodig zijn voor een effectieve en efficiënte gebouwautomatisering. Daarin gaat specifieke aandacht uit naar:
1. Hardware: Implementatie van moderne en betrouwbare hardware (Priva Blue ID) die voldoet aan de huidige standaarden en compatibel is met toekomstige uitbreidingen en technologische ontwikkelingen.
2. SaaS-applicatie met Cloud Computing: Implementatie van een SaaS-applicatie (Software as a Service) met Cloud Computing om een veilige, webgebaseerde interface voor toegang tot alle Yuverta locaties/GBS-systemen op afstand wordt gerealiseerd. Deze SaaS-applicatie wordt gehost op een Cloud Computing-infrastructuur, in dit geval Priva Digital Services ofwel de Priva Cloud. De applicatie dient te voldoen aan de hoogste beveiligingsnormen en moet voorzien zijn van toegangscontrolemechanismen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. De primaire focus van deze applicatie
ligt op het beheer, de monitoring en de controle van de GBS-systemen. Het pakket moet flexibel en schaalbaar zijn, zodat het kan worden uitgebreid met modules voor energiebeheer (EMS) en andere
functionaliteiten, zoals het integreren van onze Aranet (CO2, T, RV) sensoren. Hiermee wordt beoogd om in de toekomst te voldoen aan de regelgeving met betrekking tot een Gebouw-Automatisering en ControleSysteem (GACS).
3. Training: Aanbieden van een trainingsprogramma dat is ontworpen om verschillende doelgroepen
binnen onze organisatie te ondersteunen.,
4. Beheer en onderhoud

Het doel van deze aanbesteding is:
• Het realiseren van een reële prijs-/kwaliteitverhouding voor het migreren van de regeltechniek naar Priva Blue ID;
• Het implementeren van een SaaS-applicatie met Cloud Computing, Priva Digital Services, zodat er meer grip is op afwijkingen en storingen;
• Een bijdrage leveren aan de ambities op het gebied van verduurzaming door vanuit de SaaS-applicatie (Priva Digital Services) te sturen op energie-efficiëntie en energiekostenbesparing;
• Het implementeren en beheren van een softwarerepository;
• Het optimaal ondersteunen van het primaire proces bij Yuverta voor het bieden van een comfortabele leer- en werkomgeving in de gebouwen;
• Toekomstbestendig systeem.

Aanbestedende dienst wenst met één inschrijver een overeenkomst te sluiten, in het kader waarvan gedurende vier jaar, met een optionele verlenging van maximaal twee keer twee jaar, opdrachten kunnen worden geplaatst, de beoogde ingangsdatum is 15 oktober 2024.

Bron: Tenderned zaterdag 22 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/340404

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 24 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *