Middenboulevard Scheveningen woonrijp maken – fase 1 – Aanbestedingsnieuws

Middenboulevard Scheveningen woonrijp maken – fase 1

Nee, dit is geen herpublicatie van onze artikelen uit 2019 en 2020. Dit is weer een verse aanbesteding en blijkbaar niet eens een voortzetting van de oude die gepauzeerd was/is. Lopende aanbesteding Middenboulevard Scheveningen  “gepauzeerd” Ons eerste artikel over de middenboulevard had het nog over misschien , zie Middenboulevard Scheveningen misschien wel een beschamend project

Intussen weten we het zeker. Het is een beschamende vertoning. Je moet nu als aannemer echt de guts hebben om hier op in te schrijven want Joost mag weten wat je verder nog aantreft na het Legoland debacle. Maar eerst maar weer de aanbesteding die vandaag is geplaatst. Door de gemeente Den Haag is bestuurlijk besloten tot een grootschalige aanpak van de openbare
ruimte in Scheveningen-Bad. Om dit te realiseren is het programma ‘De Kust Gezond’ (DKG) ingericht. Onderdeel van dit programma is het project ‘de Middenboulevard’. De Middenboulevard bestaat uit de renovatie van de huidige Middenboulevard en een uitbreiding daarvan. De Middenboulevard start ter hoogte van de Pier en loopt tot aan de Beeldentuin. De
Middenboulevard wordt in twee fasen uitgevoerd, waarbij de scheidingslijn tussen deze 2 fasen ligt ter hoogte van de Palacestraat. De scope van de onderhavige Aanbesteding betreft uitsluitend fase 1 van de Middenboulevard. Dit is
het deel ten zuiden van de Palacestraat.
De gemeente Den Haag wil ten behoeve van de opdracht een bouwteamovereenkomst sluiten ten behoeve van fase 1 van de middenboulevard, waarna optioneel de aannemingsovereenkomst kan worden opgedragen. Het Bouwteam omvat de participatie van een uitvoerende partij in de afronding van het ontwerpproces
(op basis van een Bouwteamovereenkomst). Ten behoeve van de uitwerking van het concept bestek door de opdrachtgever zal de opdrachtnemer diverse ontwerp- en advieswerkzaamheden verrichten en bijdragen leveren aan de totstandkoming van het definitieve bestek en het omgevingsplan. Op basis van het definitieve bestek heeft de opdrachtnemer het recht op eerste aanbieding voor de uitvoering (tot en met de oplevering) van de werkzaamheden van fase 1 van de middenboulevard.

Het doel van de Bouwteamfase is om in gezamenlijkheid met de opdrachtgever en overige stakeholders invulling te geven aan de uitdagingen van dit project op het gebied van risico’s, bouwfasering en logistiek, omgevingsmanagement en duurzaamheid. Dit met het doel het concept bestek uit te werken tot definitief bestek op basis waarvan gegadigde een aanbieding kan doen voor uitvoering van het project. Belangrijkste kenmerken van het project:
• Aanbrengen basaltbekleding in keerwand ca 1.300m2;
• Straatmeubilair;
• Keerwanden ca 600 m1;
• Straatbakstenen ca 1.440 m2;
• Natuursteen graniet ca 7.100 m2;
• Basaltlava ca 4.500 m2
• Klostermann tegels ca 5.000 m2;
• Betonplaten ca 9.300 m2;
• Aanbrengen persriool ca 1355 m1;
• Mantelbuizen t.b.v. openbare verlichting en Smartcity ca 2400 m1;
• Grondwerk ca 35.000 m3;
• Tijdelijke voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid bestaande uit bouwschuttingen, stelconplaten etc.

De levering en plaatsing van de lichtmasten, inclusief speciale elementen (lichtmasten op het voorplein van het Kurhaus) van de openbare verlichting behoren niet tot de scope van de opdracht en zal apart worden aanbesteed en als directielevering ingebracht worden in het werk. Bijzondere aandacht bij de voorbereiding en realisatie van fase 1 van de middenboulevard gaat uit naar het omgevingsmanagement en de bouwlogistiek. De middenboulevard bevindt zich in een zeer druk gebied met veel horecavoorzieningen en toeristische attracties. De horecavoorzieningen en toeristische attracties blijven tijdens de werkzaamheden open. Het bereikbaar houden van alle horecavoorzieningen en toeristische attracties valt daarom binnen de scope van het project.

De werkzaamheden zijn inclusief het breder maken van de boulevard om het geduvel met het kelderdak van Legoland te omzeilen. De extra kosten ca: € 3.000.000,- worden door de gemeente betaald ( uit de opbrengst van de verkoop van Eneco). Evenwel hebben ze de ontwikkelaar SENS wel aansprakelijk  gesteld en zullen er nog rechtszaken volgen. Winnaars zullen er in ieder geval niet zijn De boulevard wordt breder ten koste van het strand, de pierbeleving wordt minder, SENS komt met kosten te zitten en zo kunne we nog wel even door gaan. Onderzoeken zijn er ook geweest, daar is in februari jl. de gemeenteraad van op de hoogte gebracht.

Om u zo transparant en volledig mogelijk te kunnen informeren
heb ik getracht zoveel mogelijk informatie in deze openbare brief op te nemen en voor een deel naar
geheime bijlagen te verwijzen. De geheime bijlagen worden op de gebruikelijke manier door de griffie
verspreid.

Aldus de wethouder. Die openbare brief kun u hier inzien https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9729895/2/RIS307799%20Stand%20van%20zaken%20Vitalizee

Terug naar de aanbesteding, het is zoals de vorige een niet-openbare, dus met aanmeldingsfase en inschrijvingsfase. De opdrachtverlening staat gepland op 5 november 2021, waarna de werkzaamheden zo spoedig mogelijk moeten starten.  Een beetje een rare tijd om te starten maanden nadat het zomerseizoen voorbij is. Tegen de tijd dat het bestek definitief is zit je in het zomerseizoen van 2022.

Bronnen: Gemeente Den Haag en Tenderned 15 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/230365

 

 

 

 

 

 

1 thought on “Middenboulevard Scheveningen woonrijp maken – fase 1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *