Middelburgse studentenflats spellen krachtterm – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Middelburgse studentenflats spellen krachtterm

Opmerkelijk nieuwtje over aanbestedingen en gebiedsontwikkeling uit Middelburg. Alhoewel, nieuwtje. Het staat al een jaar zo, maar Omroep Zeeland zag het kennelijk van de week. Ja, Aanbestedingsnieuws komt ook niet elke dag in Middelburg. Daar is in 2020 door Van Wijnen in opdracht van Woongoed Middelburg een drietal studentenflats gebouwd en in de verkoop gegaan. Die gebouwen vormen, van een zijde gezien, het woord lul. Is “lul” wel een pejoratief, er valt over te twisten, in de 18e eeuw was het kennelijk al verouderd maar het betekent oorspronkelijk pijpkan, volgens de etymologiebank. Lastig hoe je als zakelijk nieuwsorgaan dat de Bond voor het Vloeken en de Middelburgse gereformeerden niet voor het hoofd wil stoten, dan toch je lezers informeert over de Middelburgse studentenflats.

©Middelburg 2020
ontwerp: Rothuizen Architecten

We hebben het weinig over gebiedsontwikkeling bij Aanbestedingsnieuws omdat de bouw ervan veelal niet met een gewone tender gaat.  Volgens de architect begon de ontwikkeling in 2015 met een schets, kennelijk nog voordat de opdrachtgever, woongoed Middelburg erbij betrokken was. En die schets was dan weer op basis van een stedebouwkundig plan dat uit 2000 dateerde, van bureau Palmboom van de Bout.  Toch wel weer iets om op te letten met je contract management. Misschien de Federatie Welstand toch maar weer van stal halen. Op de foto’s van de oplevering zie je het ook echt niet. De afbeeldingen zijn van de gebouwen afzonderlijk.Maar waar het natuurlijk eigenlijk om gaat, is dat het niet de inkoper is die als enige is aangewezen te controleren in dit proces. Andere controleurs zijn het college van B&W, de gemeenteraad en de burgers. Die vinden het kennelijk allemaal wel best zo. En waarschijnlijker is, dat ze niet eens echt in het proces zaten aangetakt, of hun rol niet adequaat hebben opgepakt. Dat ging via een crisis en herstelwetprocedure met een terinzagelegging voor alle Middelburgers voor 6 weken.

Even zo doorbuffelend door de raadsstukken over studentenhuisvesting leert deze redactie, dat door de raad veel is gesproken over de exploitaitekosten en over het ontwerp-bestemmingsplan en de mogelijke geluidhinder en zelfs over het archeologisch onderzoek. Over hoe het ontwerp eruit ziet, is het nauwelijks gegaan. Raadslid van de SP Huib Ghijssen heeft als enige nog vragen gesteld over het ontwerp die tot een ander ontwerp hadden kunnen leiden om deze klucht tegen te houden. Dat was in de Commissie Ruimte op 30 september 2019.

II. Kan het onderzocht worden of door een andere verdeling van de hoogte – b.v. het “invullen “ van het verlaagde gedeelte in het middelste blok met appartementen – de hoogste toren kan worden teruggebracht van 9 naar 7 of 6 verdiepingen?

Sterker nog de University of Applied Sciences HBO Zeeland https://hz.nl/nieuws/bouw-studentenhuisvesting-aan-kanaalweg-middelburg  plaatste kennelijk al een afbeelding in 2017. Saillant detail, in de huisvesting komen ook civiele techniek en bouwkundestudenten.

Tragisch dat het niet heeft geleid tot een herziening, omdat bestuurders kennelijk niet open staan voor reëele input, zoals het in een democratie wel bedoeld is. Bouwen omdat het moet en verder heeft de bevolking net als haar vertegenwoordiging het nakijken. Echt een staaltje regionale onderzoeksjournalistiek was dit ook niet. PZC is er ook ingestonken. Op een mooi nachtplaatje van de gebouwen aan het kanaal zijn de letters duidelijk zichtbaar maar in spiegelbeeld. Dat was gepubliceerd in de krant op 21 september 2020. 

Is het probleem uniek? Nee. De signaalstrepen van de nieuwe politiewagens en politiepaardenwagens spellen op de linker-voordeur SS en SSSS, zo ontdekte Huig Plug in een life registratie  van de voorbereidingen voor prinsjesdag vanaf het Lange Voorhout, we weten niet meer welke van de 80, maar we hebben wel vastgesteld dat het echt klopt. Ook iets dat je als inkoper niet op je geweten wil hebben.Maar kijk dan. Gewoon even je ogen open doen. Het is echt goed te zien. https://www.nu.nl/269310/video/politieautos-krijgen-nieuw-uiterlijk.html

 

Behalve als je het niet ziet. Wat doe je er dan aan? Ja, contract management. Kijken. Maar dan moet je het ook maar zien. Dit soort dingen is vaak een gestalt Switch, met als bekendste voorbeeld het eendkonijn van Jarov hieronder, dat ook door Wittgenstein is aangehaald in zijn Philosophische Untersuchungen en dan ook weer terugkomt in Kuhn’s Structure of Scientific Revolutions. Interessant genoeg ging het om de herkomst van betekenis bij Wittgenstein, die wordt niet alleen ontleend aan de lexicale betekenis van woorden maar valt niet te begrijpen zonder het gebruik ervan door de deelnemers van het taalspel, al komt de betekenis van betekenis in Wittgensteins werkje On Meaning nog oneindig terug en is dit bepaald niet alles dat erover te zeggen valt.

Bij Kuhn duikt het eendkonijn ook weer op maar dan als indicatie van een paradigmawisseling die ten grondslag ligt aan (sommige) wetenschappelijke revoluties. Ook dit is weer de 1-zin versie van een filosofisch boekwerk waar ook weer duizenden boeken en nog een veelvoud aan scripties over geschreven zijn. Kort door de bocht is dit dus zeker, maar toch. Je kan het wel een beetje vergelijken met aanbesteden, zo’n paradigmawisseling. De aanbestedingsrevolutie voltrekt zich heel wat minder snel, nadat 3a3 het postulaat “intrinsiek onuitvoerbaar” heeft geponeerd, ging iedereen gewoon nog door. Natuurlijk, voor een eendkonijn maakt het op zich weinig uit, maar zodra het een inkoopprobleem wordt, weer wel. Als je de eenden van de afbeelding bestelt en er worden konijnen geleverd, dan kan je ze toch moeilijk in de vijver werpen. Kopen is kiezen en kiezen is niet-delen, ook voor mensen die dat niet willen horen. Misschien snapt u het met een liedje.

De architect zelf ontkent in het NOS-artikel dat het opzet was.

“Ik vind het eigenlijk wel humor”, zegt architect Taco Tuinhof van bureau Rothuizen. Hij ontwierp de studentenhuisvesting. Het was niet de bedoeling om met de gebouwen het woord te vormen. “Dat zou het wel ernstig maken. De bouwhoogtes zijn al vastgelegd in een plan uit 2000. Daar hebben wij op voortgeborduurd.”

Het kan natuurlijk ook nog de onzichtbare hand zijn.

Als er lezers van ons tipgever willen wezen van meer voorbeelden, heel graag!

Zie ook:

https://nos.nl/artikel/2397185-ontwerpfoutje-studentenflats-middelburg-gebouwen-vormen-woord-lul

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/129726/Lullig-gebouw-in-Middelburg-Als-je-het-eenmaal-ziet-blijf-je-het-zien

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/10/gebouw-middelburg-lul/

https://www.pzc.nl/walcheren/na-twintig-jaar-eindelijk-gelukt-studentenhuisvesting-langs-het-kanaal-in-middelburg~a91f4cab

©WikiCommons 2021

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

1 thought on “Middelburgse studentenflats spellen krachtterm

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *