Meubilair Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg – Aanbestedingsnieuws

Meubilair Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Foto: Pixabay.com

De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) is het bevoegd gezag van negen ,locaties voor voortgezet onderwijs in Parkstad Limburg. SVO|PL is het grootste onderwijsbestuur in de regio met ruim 6100 leerlingen en bijna 800 medewerkers. Doel van deze aanbesteding is om raamcontractanten te contracteren voor de levering van meubilair
aan SVO|PL.

Het aantal percelen in deze aanbesteding is twee, namelijk:
Perceel 1 eenmalige levering van meubilair aan Charlemagne College Eijkhagen, zoals opgenomen in
prijzenblad door middel van een koopovereenkomst.
Perceel 2 levering van meubilair via minicompetities.
Met de drie partijen, die voor perceel 1 de economisch meest voordelige inschrijving hebben gedaan, worden voor perceel 2 raamovereenkomsten gesloten. Daarbij verstrekt SVO|PL alle nadere opdrachten met een geschatte opdrachtwaarde vanaf €10.000,‐ exclusief BTW op basis van een zogenaamde ‘minicompetitie’ onder de drie raamcontractanten, op basis waarvan een ‘winnende’ leverancier voor de betreffende nadere opdracht gecontracteerd zal worden. Bij een inkoopwaarde van minder dan €10.000,- kan de opdracht rechtstreeks geplaatst worden bij één van de raamcontractanten.

Naar verwachting zal in de komende jaren (2024-2027) het volgende aan meubilair worden uitgegeven door SVO|PL:
€1.500.000,-. Voor perceel 1 is het begrote bedrag ca €500.000,- en voor perceel 2 is dit ca €1.000.000,-. Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de aanbesteding van de levering van schoolmeubilair wordt de openbare procedure gevolgd. Met de beste inschrijver voor perceel 1 wordt een koopovereenkomst gesloten voor de eenmalige
levering van meubilair aan Charlemagne College Eijkhagen. Met de drie beste inschrijvers voor perceel 1 worden voor perceel 2 raamovereenkomsten gesloten met een looptijd van vier jaar.

Bron: Tenderned dinsdag 11 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339046

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 12 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *