Meubilair – Consent & VCO – Aanbestedingsnieuws

Meubilair – Consent & VCO

Deze openbare aanbesteding voor meubilair is opgestart vanuit een samenwerking tussen de stichtingen Consent en VCO Oost-Nederland. Stichting Consent beheert alle openbare basisscholen in de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en
Dinkelland. Dit zijn 32 veelkleurige scholen voor (speciaal) basisonderwijs. VCO Oost-Nederland is een stichting met veertien basisscholen en drie kinderopvanglocaties in Twente en de Achterhoek. 

In de huidige situatie hadden Stichting Consent en VCO Oost-Nederland beide een overeenkomst met Eromesmarko voor de levering van meubilair. Deze overeenkomst is reeds verlopen. Stichting Consent en VCO Oost-Nederland hebben besloten om de levering van meubilair Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomsten moeten per 1 juli 2022 ingaan.
Met de inschrijver die een inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt per stichting de overeenkomst gesloten. Met de inschrijver die als nummer twee in de rangorde is geëindigd, wordt per stichting een waakvlamovereenkomst gesloten.
De opdracht betreft advisering, levering, montage, instructie en nazorg van het in het Programma van Eisen) omschreven en toekomstig te omschrijven meubilair. Het gaat hierbij om leerling gerelateerd meubilair en optioneel om overig meubilair. De eerste opdracht, zoals opgenomen in deze aanbesteding, betreft het leveren van meubilair aan CBS Ouverture in Glanerbrug in de zomervakantie van 2022. De genoemde aantallen, op het calculatieblad, zijn een schatting en dienen om inschrijvers op gelijke basis te laten calculeren. De definitieve aantallen worden bij de definitieve bestellingen bekend gemaakt. Aan de genoemde omschrijving en aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. De looptijd van de af te sluiten overeenkomst is vastgesteld op zestig maanden. Startdatum: 1 juli 2022 Einddatum: 30 juni 2027
Optiejaren: vijfmaal één jaar. Optiejaren worden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd. De opdrachtgever kan derhalve eenzijdig besluiten de overeenkomst al dan niet te verlengen. De De opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de “beste prijs-kwaliteitsverhouding” zoals bedoeld in artikel 2.114 lid 2 sub a Aw2012.

Bron: Tenderned zondag 20 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252890

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *