Metadata Tenderned 2e half jaar 2017 gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Metadata Tenderned 2e half jaar 2017 gepubliceerd

Tenderned heeft de data van het afgelopen half jaar aan aanbestedingen gepubliceerd. In totaal 9.837 aankondigingen zijn er in het tweede half jaar van 2017 gepubliceerd op TenderNed. De informatie uit deze aankondigingen is nu beschikbaar in een dataset. Ieder half jaar publiceert PIANOo de gegevens uit het aankondigingenplatform als dataset, zodat ze gemakkelijk te gebruiken zijn voor analyses.

Met de datasets kunnen analyses worden gemaakt van bijvoorbeeld het aantal aanbestedingen per aanbestedende dienst, welk soort procedure het meest gebruikt wordt of aan welke ondernemingen de opdracht gegund is. TenderNed werkt momenteel ook aan een toepassing waarmee het mogelijk is om real-time aankondigingen van het aankondigingenplatform op te halen via een koppeling.

Aanbestedingsnieuws is er driftig mee aan de slag gegaan. Wij zijn erg geinteresseerd in de gevoerde procedure. Opvallend is dat het aantal Innovatie Partnerships, waar beleidsmatig veel om te doen is geweest, is gegroeid van 2 naar 9, waarmee het totaal op 11 uitkomt in 2017, op in totaal 20366 aanbestedingen, een slordige 0,05%. Veruit de meeste aanbestedingen zijn openbaar. Wat niet is kan nog komen, natuurlijk. Verder is er ook in 2017 nog een 2b-dienst afgemeld. Ook is er een verdubbeling van het aantal aanbestedingen die zijn gevoerd als mededingingsprocedure met onderhandeling. Dat ging van een aantal van 237 in 2016 naar 446 in 2017.

Overzicht Datasets aanbestedingen

27 februari 2018

©Aanbestedingsnieuws 2018
Som van aantal Kolomlabels
Rijlabels (leeg) Afmelding ivm IIB dienst Concurrentiegerichte dialoog Innovatiepartnerschap Mededingingsprocedure met onderhandeling Niet-openbaar Onderhandeling met bekendmaking Onderhandeling zonder bekendmaking Openbaar Eindtotaal
2014 170 875 136 2184 266 131 11970 15732
2015 192 1775 79 2529 386 175 12771 17907
2016 111 377 40 2 237 1206 254 7461 9688
2017 326 1 121 11 446 3287 875 15271 20338
Eindtotaal 799 3028 376 13 683 9206 652 1435 47473 63665

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *