Meerjarige issuemaking- en pr-campagne provincie Noord-Brabant e.a. – Aanbestedingsnieuws

Meerjarige issuemaking- en pr-campagne provincie Noord-Brabant e.a.

Foto: Persfoto’s Brabant.nl,
Fotograaf: Olaf Smit

De provincie staat voor Brabant en de Brabanders. In hun belang neemt de provinciale organisatie initiatieven om maatschappelijke vragen op te lossen. Die vragen liggen op het terrein van ruimte en wonen, natuur en milieu, water en bodem, veiligheid bestuur, economie, kennis en talentontwikkeling, mobiliteit, energie, landbouw en voedsel, vrije tijd en erfgoedeconomie, milieu, mobiliteit en vrije tijd. De provincie Noord-Brabant is in samenwerking met de provincies Limburg en Zeeland opdrachtgever van deze opdracht.

Het doel van deze aanbesteding is het positief beïnvloeden van de publieke opinie over de toegevoegde waarde van Europese programma’s voor Limburg, Zeeland en Noord-Brabant. Het is met name bij onze publieke doelgroepen onvoldoende bekend dat dit soort programma’s een belangrijke bijdrage leveren aan regionale economische ontwikkeling en oplossing van maatschappelijke vraagstukken. De gevraagde dienstverlening houdt in: het informeren van publieke doelgroepen over concrete initiatieven die een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken en (mede) mogelijk worden gemaakt door Europese programma’s door issuemaking- en pr-activiteiten.

De achtergrond hiervan is dat de provincie heeft geconstateerd dat bij de doelgroepen over het algemeen nog te weinig bekend is over de resultaten die bereikt worden met de Europese programma’s en projecten en wat de impact daarvan is op
onze samenleving. Onze doelgroepen bestaan uit bestuurders, volksvertegenwoordigers en burgers op lokaal, regionaal (provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) en landelijk niveau. Daarnaast is er een negatief “Europa-sentiment” wat bij zowel burgers als een aantal politieke partijen leeft. Om hierin een omslag te bewerkstelligen, wordt een meerjarige Issuemaking & PR-campagne ontwikkeld om zo te laten zien dat de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, de Nederlandse overheid en de EU samen investeren in projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan ons dagelijks leven.

NDR. Wat een wanhopig gedicht weer. Er staat dat bestuurders, volksvertegenwoordigers en burgers lokaal, regionaal en landelijk ( dat is dus zo’n beetje iedereen) o.h.a. te weinig weten over de resultaten van Europese programma’s. En er is een negatief Europa sentiment. Dit is echt te zielig voor woorden, misschien kan de PR-club ook even kijken wat bestuurders en volksvertegewoordigers de hele dag nou doen terwijl de ambtenaren blijkbaar hun gang maar gaan. 

De opdracht krijgt de vorm van een raamovereenkomst voor het leveren van diensten conform de aanbestedingsdocumenten. De raamovereenkomst heeft een looptijd van één jaar en gaat eind mei 2021 in. De provincie heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden driemaal voor de duur van twee jaar te verlengen. Tegen het einde van het eerste jaar van de raamovereenkomst zal een evaluatie van de samenwerking plaatsvinden. Indien bijvoorbeeld de samenwerking niet naar behoren verloopt en/of (deugdelijke) nakoming van
de gevraagde dienstverlening overeenkomstig de raamovereenkomst, de nadere overeenkomst, de aanbieding en alle overige daarbij behorende aanbestedingsstukken uitblijft, behoudt de provincie het recht om de raamovereenkomst niet te verlengen en gebruik te maken van de wachtkamerconstructie. De provincie wil met één inschrijver een raamovereenkomst afsluiten. Voor het verstrekken van de nadere overeenkomsten binnen de raamovereenkomst zal de provincie om een aanbieding vragen. Opdrachten onder de raamovereenkomst worden gegund op basis van overeenstemming tussen
partijen over de ingediende aanbieding. De provincie heeft geen afnameverplichting en garandeert bij de raamovereenkomst geen omzet. De verwachte omzet is circa €50.000,- per jaar exclusief het advertentiebudget. De provincie Noord-Brabant doorloopt voor deze aanbesteding een Europese openbare aanbestedingsprocedure. De aanbesteding wordt uitgevoerd conform de Aanbestedingswet 2012. De provincie voert geen prijsonderhandelingen. Dit houdt in dat de prijs
volledig bepaalt is in de inschrijving. Er is dus maar één gelegenheid om een concurrerende prijs aan te bieden.  

Bron: Tenderned 9 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219046

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *