Marktverkenning zonnepanelen particuliere daken Venlo – Aanbestedingsnieuws

Marktverkenning zonnepanelen particuliere daken Venlo

Het doel van deze marktverkenning is om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die de markt ziet voor de uitvoering van het project Zonnepanelen particuliere daken. Belangrijke thema’s hierin zijn:

  • Raakvlakken met energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie;
  • Doelgroepen en wervingen;
  • Processchema en de rollen;
  • Planning en uitvoeringstermijnen;
  • Financiën en opbrengsten;
  • Kansen en risico’s.

Deze marktverkenning betreft een consultatie met de markt van ideeën en richting. Het betreft in de basis een schriftelijke marktverkenning, waarvoor partijen zich kunnen aanmelden. Na uw aanmelding wordt u uitgenodigd de vragen schriftelijk te beantwoorden. De gestelde vragen en gegeven antwoorden zijn leidend voor een mogelijk interactief vraaggesprek.

De verkenning dient uitdrukkelijk niet, om een voorselectie te maken van gegadigden in het kader van mogelijke vervolgtrajecten. Marktpartijen die niet meedoen aan de marktverkenning zijn daarmee niet uitgesloten van deelname aan mogelijke vervolgprocessen, evenmin zijn marktpartijen die deelnemen aan de verkenning op enige wijze uitgesloten van of bevoorrecht in mogelijke vervolgtrajecten. De verkenning is voor alle deelnemers even als voor de gemeente Venlo vrijblijvend.

De gemeente Venlo heeft voor deze marktverkenning een aantal vragen opgesteld. Op basis van de antwoorden op de gestelde vragen kan de gemeente besluiten, om één, enkele of alle marktpartijen die belangstelling hebben getoond uit te nodigen, om een aanvullende toelichting te geven op hun antwoorden via verdiepingsvragen. Dit zal dan gebeuren gedurende een sessie van twee uren, waarin wordt ingegaan op de gestelde vragen en de presentatie van hun visie op de opgave (inclusief vragen en gesprek). Het initiatief hiertoe ligt uitsluitend bij de gemeente Venlo. Bij de presentatie zullen minimaal de volgende partijen aanwezig zijn:
• Vertegenwoordigers gemeente Venlo;
• Kragten (deskundige duurzaamheid);
Mogelijkerwijs schuiven ook andere geïnteresseerde gemeenten als toehoorder aan.
In de planning is de datum voor de presentatie al vastgelegd nl . Donderdag en vrijdag 4 t/m 5 maart 2021. 
Uiterlijk een week voorafgaand aan de datum, wordt het tijdstip waarop de presentatie is, bekend gemaakt. U kunt zich aanmelden via
de berichtenmodule van TenderNed.

Bron: Tenderned 2 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218555

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *