Marktconsultatie: warme dranken CAK – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Marktconsultatie: warme dranken CAK

Het CAK is vast van plan om in 2022 een leverancier te selecteren die bonenkoffie kan aanbieden voor het kantoor aan de Prinses Beatrixlaan 7 in Den Haag. Er werken circa 1100 medewerkers bij het CAK. Zij zullen straks niet allemaal tegelijk aanwezig zijn op het kantoor. De verwachting is dat er dagelijks circa 550 medewerkers aanwezig zullen zijn in het kantoor. Het kantoor van circa 10.000 m2 VVO bestaat uit 10 bouwlagen onderverdeeld in een ontmoetingsgedeelte (begane grond tot en met de tweede verdieping waar ook het vergadercentrum is gesitueerd). En een werkgedeelte (derde verdieping tot en met de negende verdieping). In het ontmoetingsgedeelte is een grand café aanwezig, waar medewerkers tegen betaling koffie kunnen kopen, dit zal geen onderdeel zijn van de uitvraag, en zal worden verzorgd door de cateraar. Op alle verdiepingen (ook in het ontmoetingsgedeelte) is één centrale pantry aanwezig, waar medewerkers gratis warme dranken kunnen pakken. Het gebruik van het kantoor zal in de post Covid-19 tijd veel flexibeler zijn dan voorheen. Daarom is het nu lastig in te schatten hoeveel warme dranken er worden afgenomen. Het CAK doet deze marktconsultatie om informatie in te winnen hoe wij een goede aanbesteding in de markt kunnen zetten, rekening houdend met het gewijzigde gebruik van het kantoor (van werken naar ontmoeten) en hoe wij dit voor de medewerkers van het CAK zo goed mogelijk kunnen inrichten, met als resultaat tevreden
medewerkers en een toekomstbestendig en flexibel contract.
Beoogd binnen scope

  • Automaten voor bonen koffie, espresso, cappuccino, Cafe au lait, heet water (gefilterd/gezuiverd), koud water, warme chocolademelk en Wiener melange;
  • Diverse soorten supplies: Thee, drinkbouillon, décafe, suiker, zoetjes, melkpoeder, roerstaafjes en bekers;
  • Het continu operationeel houden van de automaten door deze bij te vullen, schoon te maken, te onderhouden en storingen op te lossen.

Beoogd buiten scope zijn het grand café, dat  wordt door de cateraar verzorgd en Banqueting: koffie, thee en water in de vergaderzalen wordt ookdoor de cateraar verzorgd. Het uiteindelijk doel van de marktconsultatie is tweeledig. Enerzijds tracht het CAK hiermee inzicht te krijgen in de samenstelling van de markt en het aantal mogelijk geïnteresseerde opdrachtnemers om de beoogde opdracht uit te voeren. Anderzijds hoopt het CAK op input vanuit de markt om de opdracht en mogelijke aanbesteding beter aan te laten sluiten bij huidige trends en ontwikkelingen.
Het CAK benadrukt dat de informatie die bij deze marktconsultatie wordt verstrekt geen onderdeel hoeft uit te maken van de (nog volgende) aanbesteding en er dus ook geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt het CAK in de voorbereiding van een eventuele aanbesteding en de daarbij horende aanbestedingsdocumenten. Het CAK behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet, of niet volledig, te gebruiken.

Het al dan niet doorlopen van een aanbesteding ten aanzien van de beoogde opdracht is enerzijds afhankelijk van de uitkomsten van de marktconsultatie en anderzijds van het interne besluitvormingsproces van het CAK. Vooralsnog is de beoogde planning om de inschrijvingsleidraad in november 2021 via Nego4 op TenderNed te publiceren. Het CAK zal een samenvatting van de uitkomsten van deze marktconsultatie als bijlage bij de aanbestedingsstukken publiceren. De deadline voor het indienen van een inschrijving is naar verwachting in december 2021. Gezien de expiratiedatum van de huidige overeenkomst is het noodzaak om op 31 maart 2022 een nieuwe overeenkomst geïmplementeerd te hebben. 

Aanbestedingsnieuws heeft niets gelezen over een mondeling deel van de consultatie, deze zal dus bestaan uit het beantwoorden van een 25 vragen waarvan wij er een uitlichten. “Zou u voornemens zijn om deel te nemen aan een aanbesteding van het CAK op het gebied van ‘warme dranken’? Licht uw antwoord toe.” Bij zo’n vraag heeft Aanbestedingsnieuws zo zijn eigen gedachten.

Bron: Tenderned zondag 5 augustus 2021

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237431

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *