Marktconsultatie vernieuwing gemeentelijk netwerk Haarlem – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie vernieuwing gemeentelijk netwerk Haarlem

Foto: Pexels.com

De gemeente Haarlem kent in deze jaren een organisatie, welke flexibel moet mee bewegen met maatschappelijke veranderingen en waarin een meer dynamische werkomgeving vereist is. Dit vraagt om een gemeentelijk netwerk, welke een grote mate van flexibiliteit, toekomstgerichtheid en continuïteit biedt, met één centraal managementplatform wat op een efficiënte en geautomatiseerde wijze een centraal beleid definieert, distribueert en afdwingt, maar welke ook een uitstekende (toegangs)beveiliging kent om de huidige en toekomstige securitydreigingen het hoofd te kunnen bieden. Binnen de kaders van dit gewenste Software Defined Network is in een eerder stadium het gemeentelijk WiFi-netwerk vernieuwd, waarbij het centrale management van dit Wireless Software Defined Network wordt geregeld vanuit het managementplatform Cisco DNA Center. Het draadloze netwerk bestaat verder uit een combinatie van Cisco Wireless Controllers 9800 met Cisco Catalyst accesspoints 9120AXI.

De gemeente heeft nu het voornemen om het netwerk van het bekabelde deel van het gemeentelijk netwerk (switches t.b.v. werkplekken, centrale switching binnen én tussen de gebouwen, maar exclusief de twee datacenters en de edge-firewalls) te vernieuwen. Dit vernieuwde netwerk dient samen met het WiFi-netwerk onderdeel te worden van een centraal gedefinieerd beleid en derhalve aangestuurd te worden vanuit het managementplatform Cisco DNA Center.

De gemeente Haarlem heeft een ambtelijk samenwerkingsverband met de gemeente Zandvoort.
Informatie over beide organisaties kunt u vinden op de volgende websites: www.haarlem.nl en www.zandvoort.nl.

De afdeling Informatievoorziening van de gemeente Haarlem beheert zowel de netwerken in de gebouwen van beide gemeenten als het netwerk tussen de gebouwen. Sinds 2000 zijn hier Cisco-routers en -switches voor in gebruik. De betrokken beheerders zijn geselecteerd op hun kennis van Cisco-hard- en software en zij hebben deze kennis in de loop van de jaren verder uitgebreid.
Na een aanbesteding vormen Cisco-switches ook in én tussen haar twee datacenters het netwerk.

Het netwerk van iedere grote kantoorlocatie is gekenmerkt door één of meer Core-switches t.b.v. distributie en routering en access-switches voor werkplekken en andere endpoints. Het netwerk kent VLAN’s (broadcast-domains) t.b.v. verschillende functionele domeinen zoals werkplekken, beheer, WiFi, Voice en facilitair. Aan iedere in gebruik zijnde access-switchpoort is een VLAN toegewezen. Bij werkplekken i.c.m. een Voice-VLAN. Op kleine locaties is sprake van één of twee switches, welke zowel een routerende als access-rol hebben. Het VLAN-ontwerp is ook binnen een kleine locatie van toepassing. Binnen de gebouwen is de bekabeling naar de werkplekken Cat6. De eventuele backbone binnen de gebouwen is multi- of single-mode glas. Routering tussen de gebouwen vindt plaats op basis van OSPF. Voor de verbindingen maakt de gemeente gebruik van een eigen glasvezelnetwerk en een beperkt aantal huurlijnen (darkfiber dan wel KPN eVPN). Het draadloze netwerk in de gebouwen bestaat uit een combinatie van Cisco Wireless Controllers 9800 in High Availability-opstelling met Cisco Catalyst accesspoints 9120AXI. Als managementplatform is Cisco DNA Center (DN2-HW-APL Cisco DNA Center Appliance (Gen 2) – 44 Core) in gebruik.

In de huidige situatie kent de gemeente Haarlem de volgende knelpunten;

  •  Het netwerkontwerp en de hardware is verouderd en voldoet niet aan de geschetste kaders en uitgangspunten.
  •  Het netwerk heeft niet het gewenste niveau van beveiliging.
  •  Het netwerk biedt niet de grote mate van flexibiliteit en automatisering welke de organisatie nodig heeft.

      Beheerders met specialistische netwerkkennis zijn schaars en zijn moeilijk te werven. De beheerlast is echter de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.

De gemeente Haarlem wil daarbij het centrale management vanuit Cisco DNA Center volledig benutten en binnen de geschetste kaders en uitgangspunten een netwerk ontwerpen, implementeren en beheren.

Aan de markt wordt gevraagd of zij van mening is dat, gezien bovenstaande, de aan te schaffen netwerkapparatuur gebaseerd zal moeten worden op hardware van Cisco of dat hiervoor alternatieven zijn, welke ook de volledige functionaliteit van Cisco DNA Center kunnen benutten.

De marktconsultatie bestaat i.i.g. uit een schriftelijk deel, maar als onderdeel van deze marktconsultatie wil de  gemeente Haarlem de mogelijkheid behouden (indien dit wenselijk is) om een 1 op 1 gesprek te kunnen voeren naar aanleiding van de gegeven antwoorden . Deze gesprekken vinden dan plaats in week 33 2021. Indien de gemeente Haarlem gebruik wil maken van deze mogelijkheid, dan  ontvangt u van ons een uitnodiging in week 32 2021

Indien de marktconsultatie ertoe leidt dat er geen marktpartijen zijn die alternatieven kunnen aanbieden, mag de gemeente de gevraagde oplossing (merknaam en type) hanteren als een vereiste in de aankomende aanbesteding. Voorwaarde is wel dat dit goed wordt vastgelegd in de verslaglegging van de marktconsultatie. De marktconsultatie dient opgezet te zijn met inachtneming van de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht (transparant, objectief, niet discriminerend en proportioneel).

Bron: Tenderned 5 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232370
.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *