Marktconsultatie Transcriberen ACM – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Transcriberen ACM

transcriberen
Illustratie: Pixabay.com

Voor de ACM worden hoorzittingsverslagen geproduceerd, het is hierbij van belang dat er een woordelijk of zakelijk geredigeerd verslag wordt gemaakt. De hoorzittingen vinden plaatst op drie manieren, in persoon ten kantore van de ACM, digitaal via Webex of hybride waarbij een deel aanwezig is ten kantore van de ACM en een deel belt in via Webex.

Ten aanzien van hoorzittingen zijn er twee scenario’s:
1. Het bijwonen van hoorzittingen in persoon ten kantore van de ACM en het achteraf uitwerken van hoorzittingsverslagen aan de hand van door de ACM opgenomen geluidsbestanden van de hoorzitting.
2. Het digitaal bijwonen van digitale of hybride hoorzittingen, georganiseerd door de ACM, en het achteraf uitwerken van hoorzittingsverslagen aan de hand van door de ACM opgenomen geluidsbestanden van de hoorzitting.

Ten aanzien van het uitwerken van verhoren en verbalen voor de ACMonderzoekdirecties:
• Het woordelijk uitwerken van processen-verbaal van verhoren en transcripties van telefoongesprekken aan de hand van door de ACM verstrekte geluidsopname en sprekerslijst. Hierbij is het van belang dat alles dat gezegd is letterlijk wordt uitgewerkt, de taalstijl verbatim wordt hier gehanteerd.
De ACM is niet bekend met de totale markt van verslagdiensten. Zij werkt al enige jaren met dezelfde aannemers. ACM is benieuwd welke bedrijven er nog meer op dit terrein actief zijn, op welke manier zij werken en welke innovaties er in de
markt bekend zijn. Mede aan de hand van de uitkomsten van de marktraadpleging bepaalt de organisatie hoe de opdracht in de markt gezet gaat worden.

U wordt uitgenodigd de in dit document gevraagde informatie zo volledig mogelijk aan te leveren. De organisatie verzoekt u vriendelijk alle communicatie met betrekking tot deze procedure te laten verlopen via iucezteam5@rvo.nl ovv marktconsultatie
Transcriberen.

De vragen die de ACM u stelt zijn:

Heeft u aantoonbare ervaring met verslaglegging van vergaderingen/hoorzittingen met daarin jargon en technisch
taalgebruik.
Wat is de gemiddelde uitwerkperiode (uitgedrukt in werkdagen) voor een zakelijke geredigeerd verslag (uitgaande van een
vergadering van 2uur)?
Welk richtuurtarief hanteert u voor het maken van een zakelijk geredigeerd verslag? Deze informatie wil de ACM gebruiken om
te bepalen op welke wijze de inkoopopdracht eventueel op de markt gezet zal gaan worden.
Heeft u aantoonbare ervaring met het uitwerken van verbalen en verhoren in de taalstijl verbatim?
Maakt u voor het uitwerken van verbalen en verhoren gebruik van speciale software, zo ja welke?
Dienen opnames in een bepaald type bestand te worden aangeleverd om gebruik te kunnen maken van deze software?
Wat is de gemiddelde uitwerkperiode voor het uitwerken van verbalen/verhoren van 2 uur?
Welk richtuurtarief hanteert u voor uitwerken van verbalen/verhoren zowel manueel als via software? Deze informatie wil de ACM gebruiken om te bepalen op welke wijze de  inkoopopdracht eventueel in de markt gezet zal gaan worden?
Heeft u aantoonbare ervaring met verslaglegging van vergaderingen/hoorzittingen in het Engels?
Bent u van mening dat uw bedrijf innovatief is en zo ja waar blijkt dit uit?
Wat is de omvang van uw onderneming?
Binnen welke termijn kan een nieuwe uitwerkopdracht in behandeling genomen worden?

Vragen over deze marktconsultatie kunt u stellen per email aan de contactpersoon. De antwoorden kunt u weer lezen in Tenderned.

Met betrekking tot deze marktraadpleging geldt het navolgende tijdschema:
29 december 2021:  Publicatie/verzending marktraadpleging
21 januari 2022: Uiterste datum voor het stellen van vragen over de marktraadpleging
27 januari 2022:  Verzenden antwoorden op de gestelde vragen door opdrachtgever
3 februari 2022:  Uiterste datum voor het indienen van antwoorden door marktpartijen

Bron: tenderned vrijdag 31 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/248359

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *