Marktconsultatie software voor theorie-examens CBR – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie software voor theorie-examens CBR

Controle ID bij het CBR theorie-examen
25-10-2019. Foto: © CBR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Het CBR is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek. Het beleid van de organisatie staat in het teken van betaalbaarheid, transparantie en vernieuwing. Het CBR vernieuwt en verbetert zijn processen en producten om de samenleving het best mogelijke product te bieden tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Daarnaast worden nieuwe specialismen aan het pakket toegevoegd om van het CBR hét exameninstituut op mobiliteitsgebied te maken. Het CBR is opgedeeld in vier divisies: Theorie, Rijvaardigheid, Rijgeschiktheid en CCV.

Het CBR heeft het voornemen om in het derde of vierde kwartaal van 2021 een aanbesteding te starten voor software voor het maken en afnemen van theorievragen en theorie-examens: de zogenaamde constructie- en afnamesoftware. 
( U gaat hier links, mag dat?)
Het CBR hecht waarde aan de deskundigheid van marktpartijen en wil hen raadplegen voordat een aanbesteding van start gaat. In een eerdere marktconsultatie uitgevoerd in april van dit jaar heeft het CBR de markt geraadpleegd over verschillende scenario’s om de betreffende software aan te besteden. Momenteel is het CBR bezig met de voorbereiding van de aanbesteding en het uitwerken van de aanbestedingsstukken. Onderdeel van de voorbereiding is deze tweede marktconsultatie. In deze schriftelijke, open marktconsultatie vraagt het CBR informatie aan marktpartijen die kan helpen bij de uitwerking van de aanbesteding. De informatie en kennis die worden verzameld kunnen bijdragen aan een betere aanbesteding. 

De doelstelling van de marktconsultatie is toetsen:
of het concept van de requirements in de bij de marktconsultatie opgenomen bijlage “Requirements Afname-Constructie V1.0″aansluit bij de mogelijkheden die de markt kan bieden en of het concept van de requirements verbetering behoeft;
of de gestelde behoefte leidt tot de optimale oplossing voor het CBR en de eindgebruikers (de examenkandidaten);
of de requirements reëel en haalbaar zijn (kan de markt eraan voldoen).

Voor het maken van theorievragen en het afnemen van de ruim 800.000 theorie-examens per jaar maakt het CBR op dit moment gebruik van:

– drie kernsystemen (constructie- en afnamesoftware en logistieke software),
– reserveringssoftware en
– analysetooling (output/psychometrische data retour in constructiesoftware).

In grote lijnen gaat het proces als volgt:

De theorievragen en theorie-examens worden per examencategorie in diverse varianten gemaakt en samengesteld met behulp van de constructiesoftware. Dit is een dagelijks proces.
Wanneer de examens gereed zijn worden deze doorgezet naar de afnameomgeving.
Op locatie meldt een kandidaat zich aan op de dag van het examen, waarna de kandidaat met behulp van logistieke software wordt begeleid (wachtruimte – spullen in de lockers – melden bij de balie) tot aan de ID-controles aan de balie.
Bij de balie wordt door het logistieke systeem in samenhang met het afnamesysteem bepaald welke examenunit de kandidaat krijgt toegewezen en welke versie van het examen. Er is dus sprake van een toewijzing van een examen per individuele kandidaat.
In de examenunit start het specifieke examen nadat de kandidaat zich heeft aangemeld. De kandidaat kan zich niet aanmelden in een andere unit.
Zodra een kandidaat klaar is met het examen wordt het resultaat vastgelegd in het afnamesysteem en komt de examenunit in het logistieke systeem vrij voor een volgende kandidaat.

Het CBR is voornemens de constructie- en afnamesoftware als één opdracht aan te besteden, omdat de systemen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  Voor de vragen aan de markt verwijzen wij u graag naar de bron onder dit artikel.

Bron: Tenderned zaterdag 7 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235549

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *