Marktconsultatie sanitaire middelen en diensten HHNK – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie sanitaire middelen en diensten HHNK

Foto: www.pexels.com

Deze marktconsultatie betreft sanitaire middelen en diensten zoals:

 •     Wasgoed (doekjes en handdoeken),
 •     Sanitaire voorzieningen (zeepdispensers, geurdispensers handdoekautomaten, desinfectie dispensers),
 •     Schoonloopmatten (vervanging en schoonmaak) en
 •     Hygiëne boxen van 22 locaties. Van de 22 locaties zijn er 15 bemande locaties en 7 onbemande locaties.

Alle vier de onderdelen vallen nu onder één contract, waarin de sanitaire middelen onderdeel zijn van een full servicecontract (onderhoud, product en huur). Met deze marktconsultatie wil Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bekijken welk concept het meeste bij HHNK past en of HHNK alle 4 de onderdelen nog steeds bij één  leverancier wil aanbesteden.

Op dit moment heeft HHNK op 22 locaties sanitaire voorzieningen hangen onder een full service contract (huur, onderhoud en product). Van deze 22 locaties komt onze huidige leverancier standaard op 15 locaties periodiek de aantal middelen brengen, zoals in het contract is aangegeven. De overige 7 locaties worden bevoorraad door onze eigen medewerkers vanuit de 15 locaties. De locaties variëren van een vast kantoorgebouw met 500 werkplekken tot een RWZI met een vergrote aanwezigheid van virussen en bacteriën tot aan een werf met een werkplaats. Naast de Sanitaire voorzieningen verzorgt de huidige leverancier ook onderstaande diensten:

 • Voor 10 locaties schoonloopmatten met het periodieke wisselen en schoonmaken van de matten;
  Voor 5 locaties hygiëneboxen met het periodieke wisselen en schoonmaken van de hygiëneboxen;
  Voor 7 locaties de was van werkdoekjes, schoonmaakdoekjes en handdoeken.

De huidige situatie is mede door de Covid periode niet de juiste gebleken. Doordat er een standaard frequentie is verbonden aan het leveren van middelen is een overschot aan voorraad ontstaan. Hiernaast vragen wij ons af of het huidige contract de meest duurzame manier van werken is, omdat deze manier een hoge aanrijdfrequentie met zich meeneeemt. HHNK staat open voor vernieuwingen en zijn benieuwd naar de ontwikkelingen in de markt. Welke technologie kan er worden toegepast? Welke diensten kunnen wij onderverdelen? Welke hygiëne middelen passen bij de huidige tijd?  Allemaal vragen waar HHNK een antwoord op hoopt te krijgen, zodat HHNK hiermee de opdracht kan formuleren richting de aanbesteding van Sanitaire middelen en diensten.

Er is gekozen voor een marktconsultatie in twee fases. Fase 1 betreft een open marktconsultatie. In fase 1 krijgt iedere marktpartij via een openbare publicatie op TenderNed dezelfde vragen voorgelegd om een eerlijk beeld te krijgen van de uitgangspunten en om iedereen dezelfde informatie te geven. Deze procedure voorziet in het stellen van schriftelijke vragen door geïnteresseerde partijen. Indien fase 1 daar aanleiding toe geeft volgt fase 2, de mondelinge marktconsultatie.
Ten behoeve van de mondelinge marktconsultatie zullen vier marktpartijen worden uitgenodigd. De opdrachtgever kan besluiten meer of minder marktpartijen voor fase 2 uit te nodigen. Partijen die inhoudelijk hebben gereageerd op de gestelde vragen en blijk geven prijs te stellen op het voeren van een individueel gesprek ter nadere toelichting en verdieping, kunnen worden uitgenodigd voor het individuele consultatiegesprek. Na afloop van dit gesprek wordt overeengekomen wat wordt opgenomen in de publieke eindrapportage, wat zal worden meegenomen in de verdere voorbereiding van de aanbesteding en wat eventueel als commercieel belang wordt bestempeld van de betreffende marktpartij. Reden voor deze werkwijze is om marktpartijen gelijke kansen te geven bij het meedenken en vervolgens waar benodigd met één of meerdere partijen meer diepgang te creëren om de uiteindelijke uitvraag te optimaliseren.

De individuele gesprekken zullen plaatsvinden volgens het volgende schema:

 • Marktpartij 1: datum donderdag 26 augustus van 09.00 uur tot 10.00 uur.
 • Marktpartij 2: datum donderdag 26 augustus van 10.30 uur tot 11.30 uur.
 • Marktpartij 3: datum donderdag 26 augustus van 13.00 uur tot 14.00 uur.
 • Marktpartij 4: datum donderdag 26 augustus van 14.30 uur tot 15.30 uur.

Alle gesprekken vinden op de volgende locatie plaats:

HHNK
Stationsplein 136
1703 WC Heerhugowaard

Bron: Tenderned zondag 19 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233474

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *