Marktconsultatie ‘Raamovereenkomst ingenieursdiensten gemeente Steenbergen – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie ‘Raamovereenkomst ingenieursdiensten gemeente Steenbergen

Foto: Pexels.com

De gemeente Steenbergen heeft het voornemen een Europese aanbesteding in de markt te zetten voor een raamovereenkomst ingenieursdiensten. Ter voorbereiding op deze aanbesteding, wenst de gemeente zich op de hoogte te stellen van de samenstelling vande markt  en ontwikkelingen in de markt voor ingenieursdiensten en de mogelijkheden voor raamovereenkomsten.

Zij organiseert daarom een marktconsultatie. Het doel van deze marktconsultatie is om de uitvraag bij de toekomstige aanbesteding aan te laten sluiten bij de mogelijkheden van de markt.

De gemeente Steenbergen hecht grote waarde aan de mening van marktpartijen en willen deze marktpartijen actief betrekken met als doel: De mogelijkheden, innovatieve ideeën, randvoorwaarden en risico’s te ontvangen die de gemeente mee kan nemen in de uitwerking van het programma van eisen. De projectgroep van de gemeente neemt de vragen met uw ingediende antwoorden door. Alle reacties worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Naar aanleiding van de schriftelijke beantwoording van de vragen bij deze consultatie kan aan de marktpartijen gevraagd worden om een mondelinge en aanvullende toelichting te geven op de door de marktpartij aangegeven antwoorden door middel van individuele gesprekken dan wel door middel van een plenaire bijeenkomst.

De algemene resultaten van de marktconsultatie worden volledig geanonimiseerd vastgelegd in een marktconsultatie-verslag. De opdrachtgever zal het verslag met de grootste zorgvuldigheid opstellen en hierbij iedere mogelijke herleiding van de inhoud van het verslag naar enige marktpartij vermijden. Eventueel concurrentiegevoelige / vertrouwelijke informatie zal geen onderdeel van het verslag uitmaken. Partijen die hebben deelgenomen aan de marktconsultatie zullen het verslag van de marktconsultatie persoonlijk ontvangen op het door hen opgegeven e-mailadres. Het marktconsultatie-verslag wordt tevens als bijlage bij de eventuele aanbestedingsstukken gevoegd om de grondbeginselen van transparantie, objectiviteit en gelijkheid in acht te nemen.

Nadat de marktconsultatie heeft plaatsgevonden en het marktconsultatie-verslag is vervaardigd, zullen de inzichten meegenomen worden bij het opstellen van het Programma van Eisen.

De uitnodiging tot deelname aan deze marktconsultatie impliceert geen uitnodiging tot deelname aan de aanbesteding. Daarnaast heeft de gemeente de optie om te besluiten om geen aanbesteding voor een raamovereenkomst in de markt te zetten. Tja en dan vervolgt de gemeente in het document met een achttal vragen. Die vragen hebben voornamelijk betrekking op de eventueel te plaatsen aanbesteding. Naar onze altijd bescheiden mening is het doel : De mogelijkheden, innovatieve ideeën, randvoorwaarden en risico’s te ontvangen die de gemeente mee kan nemen in de uitwerking van het programma van eisen. en de wens van de gemeente om zich op de hoogte te stellen van de samenstelling van de markt  en ontwikkelingen in de markt voor ingenieursdiensten en de mogelijkheden voor raamovereenkomsten, een beetje uit het oog verloren, maar geen nood. Onder het kopje. Eventueel aanvullende info kunnen de remmen los.

Bron: Tenderned maandag 26 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234265;

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *